Hjälp era kunder att undvika personligt betalningsansvar

För er inom bokföring och redovisning som är i daglig kontakt med styrelseledamöter i små och medelstora aktiebolag finns det en sak ni kan göra för att bespara styrelseledamöterna massor av besvär och pengar – flagga i tid för en situation som kan innebära personligt betalningsansvar så att detta kan undvikas.

Tveka inte att ringa oss för ett förutsättningslöst samtal där vi svarar på era frågor så att ni kan hjälpa era kunder undvika personligt betalningsansvar.

Många av era kunder tror felaktigt att eftersom verksamheten bedrivs i aktiebolagsform finns ingen risk för personligt betalningsansvar som styrelseledamot. Men om inget görs när det egna kapitalet blir mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet blir styrelseledamöterna personligt betalningsansvariga för aktiebolagets nya skulder som uppkommer viss tid därefter. Beroende på storleken på bolagets verksamhet kan det snabbt bli stora belopp.

Ofta är ni de första som upptäcker denna fara när ni bokat månadens transaktioner och tar fram eller får en balansrapport med ett beräknat resultat. Om detta beräknade resultat gör att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet krävs det åtgärder. Att omgående upprätta en kontrollbalansräkning som läggs fram på en bolagsstämma ger ett skydd mot personligt betalningsansvar för styrelseledamöterna för alla nya skulder under en period av ca 8 månader. Under denna period kan de utan risk för den personliga ekonomin fatta beslut om vad som skall göras med verksamheten. Att agera direkt och upprätta en är i många fall en oerhört värdefull försäkring för styrelsen.

Tidigare var risken att som styrelseledamot faktiskt bli krävd på betalning för bolagets skulder inte så stor. Men de senaste 15 åren har det vuxit fram en marknad där aktörer specialiserat sig på detta område aktivt kontaktar leverantörer och erbjuder sig att driva processer mot styrelseledamöter mot att de får en del av vad de kan driva in. Detta har gjort att sådana här fall numera är vanligt förekommande och en reell risk för styrelseledamöter.

Reglerna i aktiebolagslagen om kontrollbalansplikt är i vissa delar otydliga och det finns mycket praxis på området som fyllt i de flesta av dessa otydligheter. Vi kan hjälpa er och era kunder att hitta rätt och undvika personligt betalningsansvar.

Frågor? Kontakta någon i teamet!

Simon Henderson
Partner, Advokat
070-580 85 00
simon.henderson@gulliksson.se
Karin Strandberg
Partner, Advokat
070-819 06 52
karin.strandberg@gulliksson.se
Håkan Hallström
Partner, Advokat
076-724 40 02
hakan.hallstrom@gulliksson.se
Thérèse Nord Gertzell
Advokat
070-714 40 62
therese.gertzell@gulliksson.se