Håkan Hallström

Advokat

Lund, Malmö

040 66 444 24

076 724 40 02

hakan.hallstrom@gulliksson.se

Specialisering
Håkan Hallström jobbar från våra kontor i Malmö och Lund. Han arbetar särskilt med obeståndsfrågor och förordnas regelbundet till konkursförvaltare och likvidator. Därutöver arbetar han med affärsrättsliga tvister, upprättar och granskar kommersiella avtal samt ger affärsjuridisk rådgivning till byråns klienter.

Utbildning
Juristexamen (jur.kand.), Lunds universitet (2011)
University of British Columbia, Kanada (2008-2009)

Anställningar och tidigare positioner
Advokat, Advokatbyrån Gulliksson (2017-)
Biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson (2013-2017)
Tingsnotarie, Kristianstads tingsrätt (2011-2013)
Sommarnotarie, Blekinge tingsrätt (2007)

Specialområden
Allmän förmögenhetsrätt, bolagsrätt, avtalsrätt, tvistlösning och insolvensrätt

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Advokat

Medlemsskap
Sveriges Advokatsamfund