Håkan Hallström

Partner, Advokat

Lund, Malmö

040 66 444 24

076 724 40 02

Håkan Hallström är en av våra salary partners och verksam från våra kontor i Malmö och Lund. Han arbetar huvudsakligen med köp och försäljning av företag/verksamheter och med frågor relaterade till obeståndsjuridik.

Håkan Hallström är ansvarig för och leder vår Transaktionsgrupp där frågor hänförliga till företagsförvärv (M&A), bolagsrätt och investeringar i tillväxtföretag (venture capital) är vanligt förekommande.

I den dagliga verksamheten biträder han – vanligtvis som projektledare av vårt team – köpare och säljare av företag och verksamheter. Med hänsyn till Advokatbyrån Gullikssons specialisering på det immaterialrättsliga området är det inte ovanligt att IP-rättigheter och teknik är av stor betydelse för affären. Inom ramen för vår Transaktionsgrupp biträder han även våra klienter i frågor som hänför sig till investeringar i utvecklings- och tillväxtbolag.

Utöver ovanstående är han en av våra konkursförvaltare och verksam inom vår obeståndsgrupp. Han förordnas regelbundet till konkursförvaltare av domstolar i södra Sverige men åtar sig också uppdrag som likvidator och företagsrekonstruktör.

Avslutningsvis biträder han såklart advokatbyråns klienter generellt inom det allmänna förmögenhetsrättsliga området och i frågor där ”företag befinner sig i ekonomisk kris”, dvs. typiska obeståndsrelaterade frågeställningar såsom återvinning i konkurs, medansvar enligt aktiebolagslagen eller rådgivning avseende ett företags handlingsalternativ när svårighet har uppstått att löpande betala sina kostnader allteftersom dessa förfaller.

Önskar ni komma i kontakt med Håkan Hallström eller är i behov av rådgivning inom hans specialområden är ni välkomna att kontakta honom.

  • Avtalsrätt
  • Bolagsrätt
  • Företagsöverlåtelser
  • Obestånd och finansiering
  • Venture capital

2022-

Salary partner, Advokatbyrån Gulliksson

2017-

Advokat, Advokatbyrån Gulliksson

2013-2017

Jurist, Advokatbyrån Gulliksson

2011-2013

Tingsnotarie, Kristianstads tingsrätt

2007

Sommarnotarie, Blekinge tingsrätt

2011

Jur. kand., Lunds universitet

2008-2009

University of British Columbia, Kanada

105 hp ekonomiska kurser, FEK A+B+C och NEK A

  • Sveriges Advokatsamfund
  • Medlem i Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet i Sverige - Rekon