Simon Henderson

Partner

Lund, Malmö

040 664 44 56

070 580 85 00

Specialisering
Simon Henderson jobbar från våra kontor i Malmö och Lund. Simon är konkursförvaltare och arbetar med obeståndsfrågor. Simon arbetar även med affärsjuridiska ärenden och immaterialrätt där han företräder klienter i tvister samt hjälper dem att skydda och kommersialisera sina produkter eller tjänster genom att upprätta olika typer av ansökningar och kommersiella avtal.

Utbildning
Juristexamen (jur.kand.), Lunds universitet (2002)

Anställningar och tidigare positioner
Advokatbyrån Gulliksson AB (2006-)
Advokatfirman Thorvald Persson AB (2005)
Tingsnotarie, Jönköpings tingsrätt (2002-2004)

Specialområden
Design, immaterialrättstvister, obestånd och finansiering samt tvistlösning och processer

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Partner,
Advokat

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, SFIR och AIPPI.