Simon Henderson

Equity Partner, Advokat

Lund, Malmö

040 664 44 56

070 580 85 00

Simon Henderson jobbar från våra kontor i Malmö och Lund. Simon är konkursförvaltare och arbetar med obeståndsfrågor. Simon arbetar även med affärsjuridiska ärenden och immaterialrätt där han företräder klienter i tvister samt hjälper dem att skydda och kommersialisera sina produkter eller tjänster genom att upprätta olika typer av ansökningar och kommersiella avtal.

  • Design och mönster
  • Immaterialrättstvister
  • Obestånd och finansiering
  • Tvistelösningar och processer

2006

Advokatbyrån Gulliksson AB

2005

Advokatfirman Thorvald Persson AB

2002-2004

Tingsnotarie, Jönköpings tingsrätt

2002

Jur. kand., Lunds universitet

  • Sveriges Advokatsamfund
  • SFIR
  • AIPPI