Dr. Anne-Gwendolin Geismar

Advokat/Rechtsanwältin

Stockholm

08 54 53 21 77

073 316 38 64

anne.geismar@gulliksson.se

Specialisering
Anne är specialiserad inom kommersiella avtal, bolagsrättsliga frågeställningar och immaterialrätt. Hon har flera års erfarenhet av att jobba med bl.a. avtalsrätt, dataskyddsrätt (GDPR) samt varumärkes- och upphovsrätt. På grund av hennes tyska bakgrund assisterar Anne även vid gränsöverskridande rättsfrågor med tysk anknytning.

Utbildning
Masterstudier inom europeisk immaterialrätt, Stockholms universitet, 2016-2017
Tingstjänstgöring, Oberlandesgericht Schleswig, Tyskland, 2012-2014
Doctor iuris, Christian-Albrechts-Universität Kiel, Tyskland, 2010-2012
Juridikstudier, Ludwig-Maximilians-Universität München, Universidad de Castilla-La Mancha Toledo (Spanien), Christian-Albrechts-Universität Kiel, 2004-2010

Anställningar och tidigare positioner
Advokat, Advokatbyrån Gulliksson, 2021-
EU-advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2017-2021
Corinius, advokatbyrå i Hamburg/Tyskland, 2014-2017

Specialområden
Kommersiella avtal, GDPR, varumärkes- och upphovsrätt

Språk i professionen
Svenska, engelska, tyska

Titlar
Advokat
Rechtsanwältin

Medlemskap
SFIR, AIPPI, SFU, Tysk-Nordiska Juristföreningen