Dr. Anne-Gwendolin Geismar

Partner, Advokat & Rechtsanwältin

Stockholm

08 54 53 21 77

073 316 38 64

Anne är specialiserad inom immaterial- och marknadsrätt samt dataskyddsrätt och allmän avtals-, bolags- och arbetsrättslig rådgivning. Hon företräder klienter, stora som små, i att identifiera, skydda och kommersialisera sina immateriella rättigheter, främst varumärken, firmor, upphovsrätt och mönster, följa marknadsrättslig lagstiftning och uppfylla dataskyddsrättsliga krav. Anne har även erfarenhet att hjälpa startup- och scaleup-företag att tackla juridiska utmaningar.

Dessutom biträder Anne tysktalande och svenska klienter i gränsöverskridande ärenden med anknytning till Tyskland.

 • Arbetsrätt
 • Avtalsrätt
 • Bolagsrätt
 • Dataskydd
 • Handelsrätt
 • Immaterialrätt
 • Medie- och marknadsrätt

Branschspecifik erfarenhet

 • Handel
 • Livsmedel

2021

Advokat, Advokatbyrån Gulliksson

2017-2021

EU-advokat, Wistrand Advokatbyrå

2014-2017

Rechtsanwältin på advokatbyrån Corinius i Hamburg, Tyskland

2016-2017

Masterstudier inom europeisk immaterialrätt, Stockholms universitet

2012-2014

Tingstjänstgöring, Oberlandesgericht Schleswig, Tyskland

2010-2012

Doktorsavhandling, Christian-Albrechts-Universität Kiel, Tyskland

2004-2010

Juridikstudier, Ludwig-Maximilians-Universität München, Universidad de Castilla-La Mancha Toledo (Spanien), Christian-Albrechts-Universität Kiel

 • Sveriges Advokatsamfund
 • SFIR
 • Advokatsamfundet i Hamburg (Tyskland)
 • AIPPI
 • SFU