Dr. Anne-Gwendolin Geismar

Partner, Advokat & Rechtsanwältin

Stockholm

08 54 53 21 77

073 316 38 64

Anne är specialiserad på kommersiell avtalsrätt samt immaterial-, marknads- och dataskyddsrätt. Hon företräder klienter, stora som små, i att identifiera, skydda och kommersialisera sina immateriella rättigheter, främst varumärken, företagsnamn och upphovsrätt, följa marknadsrättslig lagstiftning och uppfylla dataskyddsrättsliga krav. Hennes rådgivning avser dessutom kommersiella avtal avseende bland annat köp och leverans, distribution (t.ex. agentur och återförsäljning) och samarbeten. Anne bistår även med allmän bolags- och arbetsrättslig rådgivning.

Anne är såväl svensk advokat som tysk Rechtsanwältin och har erfarenhet av att biträda tysktalande klienter i affärsjuridiska ärenden med anknytning till Sverige.

 • Arbetsrätt
 • Avtalsrätt
 • Bolagsrätt
 • Dataskydd
 • Handelsrätt
 • Immaterialrätt
 • Medie- och marknadsrätt

Branschspecifik erfarenhet

 • Handel
 • Livsmedel

2021

Advokat, Advokatbyrån Gulliksson

2017-2021

EU-advokat, Wistrand Advokatbyrå

2014-2017

Rechtsanwältin på advokatbyrån Corinius i Hamburg, Tyskland

2016-2017

Masterstudier inom europeisk immaterialrätt, Stockholms universitet

2012-2014

Tingstjänstgöring, Oberlandesgericht Schleswig, Tyskland

2010-2012

Doktorsavhandling, Christian-Albrechts-Universität Kiel, Tyskland

2004-2010

Juridikstudier, Ludwig-Maximilians-Universität München, Universidad de Castilla-La Mancha Toledo (Spanien), Christian-Albrechts-Universität Kiel

 • Sveriges Advokatsamfund
 • SFIR
 • Advokatsamfundet i Hamburg (Tyskland)
 • AIPPI
 • SFU