Dr. Anne-Gwendolin Geismar

Advokat/Rechtsanwältin

Stockholm

08 54 53 21 77

073 316 38 64

Specialisering
Anne är specialiserad inom kommersiella avtal, bolagsrättsliga frågeställningar och immaterialrätt. Hon har flera års erfarenhet av att jobba med bl.a. avtalsrätt, dataskyddsrätt (GDPR) samt varumärkes- och upphovsrätt. På grund av hennes tyska bakgrund assisterar Anne även vid gränsöverskridande rättsfrågor med tysk anknytning.

Utbildning
Masterstudier inom europeisk immaterialrätt, Stockholms universitet, 2016-2017
Tingstjänstgöring, Oberlandesgericht Schleswig, Tyskland, 2012-2014
Doctor iuris, Christian-Albrechts-Universität Kiel, Tyskland, 2010-2012
Juridikstudier, Ludwig-Maximilians-Universität München, Universidad de Castilla-La Mancha Toledo (Spanien), Christian-Albrechts-Universität Kiel, 2004-2010

Anställningar och tidigare positioner
Advokat, Advokatbyrån Gulliksson, 2021-
EU-advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2017-2021
Corinius, advokatbyrå i Hamburg/Tyskland, 2014-2017

Specialområden
Kommersiella avtal, GDPR, varumärkes- och upphovsrätt

Språk i professionen
Svenska, engelska, tyska

Titlar
Advokat
Rechtsanwältin

Medlemskap
SFIR, AIPPI, SFU, Tysk-Nordiska Juristföreningen