Inte sällan får företag beslut av Tillväxtverket avseende återkrav av utbetalt stöd. Gulliksson hjälper företag att överklaga dessa beslut

I samband med Covid-19 pandemins utbrott infördes åtgärder för att företag enklare skulle få beviljat korttidsstöd i samband med korttidsarbete. Korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) innebar att arbetsgivare under en begränsad tid kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka en del av kostnaden. De företag som kunde bli aktuella för stödet var tvungna att bland annat ha drabbats av tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som inte hade kunnat förutses eller undvikas.

Det är nu inte sällan som företag får beslut av Tillväxtverket avseende återkrav av utbetalt stöd. Återkraven kan grunda sig i t.ex. att anställda inte har uppfyllt kraven på arbetstidsminskning, löneminskning under permitteringen, tolkning av begreppet driftsenhet. Det är lätt att det blir fel med företag som har många anställda. Vidare har Tillväxtverket tolkat den s.k. jämförelsemånaden annorlunda än Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2021 not. 22) är korrekt jämförelsemånad den kalendermånad som infaller tre månader före den kalendermånad då Tillväxtverket fattade beslut om godkännande av stöd.

Advokatbyrån Gulliksson har framgångsrikt biträtt företag avseende fråga om återkrav för utbetalt korttidsstöd.

Varmt välkomna att höra av er till Advokatbyrån Gulliksson vid eventuella frågor om korttidsstöd och återkrav. Kontakta teamet här!

Karin Strandberg, Partner
+46 70 819 06 52
karin.strandberg@gulliksson.se
Petronella Ekdahl, Jurist
+46 73 566 76 99
petronella.ekdahl@gulliksson.se