Petronella Ekdahl

Jurist

Malmö

040 664 44 63

073 364 73 97

Specialisering
Petronella Ekdahl är verksam vid Malmökontoret. Hon arbetar med obeståndsrätt och bistår advokatbyråns konkursförvaltare i konkursärenden. Hon arbetar även med avtalsrätt, arbetsrätt och tvistelösning.

Utbildning
Juristexamen (LL.M.), Lunds universitet (2017)

Anställningar och tidigare positioner
Notarie, Ystads tingsrätt (2020-2021)
Försäkringsutredare inom sjukpenning, Försäkringskassan (2018-2021)
Juristlingvist (praktikant), Europeiska unionens domstol, Luxemburg (2017-2018)

Specialområden
Obeståndsrätt, avtalsrätt, arbetsrätt och tvistelösning

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Jurist