Petronella Ekdahl

Jurist

Malmö

040 664 44 63

073 364 73 97

Petronella Ekdahl är verksam vid Malmökontoret. Hon arbetar med obeståndsrätt och bistår advokatbyråns konkursförvaltare i konkursärenden. Hon arbetar även med avtalsrätt, arbetsrätt och tvistelösning.

  • Arbetsrätt
  • Avtalsrätt
  • Obestånd och finansiering

2021

Advokatbyrån Gulliksson

2020-2021

Notarie, Ystads tingsrätt

2018-2021

Försäkringsutredare inom sjukpenning, Försäkringskassan

2017-2018

Juristlingvist (praktikant), Europeiska unionens domstol, Luxemburg

2017

Jur. kand., Lunds universitet