Ebba Bosma

Advokat, Senior Associate

Lund

046 19 03 23

073 519 59 40

Ebba Bosma är advokat och är specialiserad på immaterialrätt. Ebba arbetar främst med immaterialrättstvister, patent, varumärken och upphovsrätter. Områden som Ebba har erfarenhet av och som hon är verksam inom är bland annat Life Sciences, medicinteknik, fordonsindustrin och musik och film. Ebba hanterar även domännamnstvister och registreringsärenden av varumärken samt invändningärenden inför Patent-och registreringsverket och EUIPO.

Ebba arbetar också med avtalsrätt och allmän affärsjuridik och har ett särskilt intresse för musikjuridik.

 • Avtalsrätt
 • Databaser
 • Design och mönster
 • Domännamn
 • Immaterialrätt
 • Immaterialrättstvister
 • Medie- och marknadsrätt
 • Patent
 • Tvistelösningar och processer
 • Upphovsrätt
 • Varumärken och företagsnamn

Branschspecifik erfarenhet

 • Film och musik
 • Fordonsindustrin
 • Life Sciences
 • Sport, evenemang och underhållning

2019

Associate, Advokatbyrån Gulliksson

2018

Legal & Business Affairs Intern, Warner Music Sweden

2017-2018

Junior Assistent, Advokatfirman Delphi

2019

Jur. kand., Lunds universitet

2017-2018

Singer-songwriter, Malmö Musikhögskola, Lunds universitet

 • Sveriges Advokatsamfund