Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund

Lund

046 19 05 20

070 347 57 45

Hans-Anders är specialiserad på ärenden som rör affärsjuridik, avtal, immaterialrätt, marknadsrätt, fastighetsrätt, företagsförvärv och miljörätt. Han har bred erfarenhet av tvistelösning i avtalsrättsliga ärenden, i miljörätt och på samtliga immaterialrättsliga områden. Han hanterar såväl svenska tvister som internationella gränsöverskridande processer. Han är även en erfaren rådgivare inom rättighetsstrategier, namnskapningsarbete, värdering av immateriella tillgångar samt IPR Due Diligence. Han har även hanterat ett stort antal ansöknings- och tillståndsärenden inom svensk bygg- och miljölagstiftning. Hans-Anders arbetar även med idrottsjuridik och sitter med i Svenska Ridsportsförbundets Disciplinnämnd och är nu även auktoriserat UPC-ombud.

 • Avtalsrätt
 • Bolagsrätt
 • Databaser
 • Design och mönster
 • Domännamn
 • Företagshemligheter
 • Företagsöverlåtelser
 • Idrottsjuridik
 • Immaterialrätt
 • Immaterialrättstvister
 • Kommersialisering av IPR
 • Medie- och marknadsrätt
 • Miljörätt
 • Outsourcing av IPR-funktioner
 • Patent
 • Tvistelösningar och processer
 • Upphovsrätt
 • Varumärken och företagsnamn

Branschspecifik erfarenhet

 • Fordonsindustrin
 • Handel
 • Life Sciences
 • Livsmedel
 • Läkemedel
 • Verkstadsindustrin
 • Vindkraft

2005

Partner, kontorschef Advokatbyrån Gulliksson

2001-2004

Biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson

1996-2001

Biträdande jurist, Advokatbyrån Ström & Gulliksson

1995-1996

Tingsnotarie

1995

Jur. kand., Lunds universitet

1988

Gymnasieingenjör, Polhemskolan, Lund

 • Sveriges Advokatsamfund
 • INTA
 • SFIR
 • AIPPI
 • LESI

WTR 1000

2024

Recommended Individual

"“Advokatbyrån Gulliksson is home to a proactive team adept in devising strategies for long-term protection” ... Marrying IP knowledge with refined commercial sensibilities, Odh is a safe pair of hands for dispute resolution and cross-border litigation. "

2023

"…a creative but common-sense led advocate, recently secured a landmark victory on behalf of an international automotive company."

2022

2020-2021

"Hans-Anders Odh breaks into the WTR 1000 this year on a wave of praise: 'Hands-on, pragmatic and persistent, Hans-Anders is a great lawyer with deep-rooted legal knowledge and an ability to relay that into a commercial context. He can be counted on to deliver high-quality work in a timely manner'."

Chambers

"Hans-Anders Odh is great at understanding the business rationale; 'he is hands-on and down to earth,' say impressed clients. 'He has an extremely broad practice, covering patents, trade marks, designs, copyright and trade secrets as well as technology and licensing matters'."

The Legal 500

2024

"Hans-Anders is responsive, thoughtful and extremely knowledgeable."

2023

"Hans-Anders Odh is a superb lawyer with elite legal skills."

"He provides excellent practical advice…"

IAM Patent 1000

"The IAM publication ”iam250-The world’s Leading Patent Litigators:
'… a high profile player of the future…an important practitioner who must be mentioned…'"

IP Stars

2023

Trade Mark Star

2022

Trade Mark Star

2020/2021

Who’s Who Legal

Who’s Who Legal

2024

Recommended

"Category:
IP - Trade Secrets"