Hans-Anders Odh

Partner

Lund

046 19 05 20

070 347 57 45

hans-anders.odh@gulliksson.se

Specialisering
Hans-Anders är specialiserad på ärenden som rör affärsjuridik, avtal, immaterialrätt, marknadsrätt, fastighetsrätt, företagsförvärv och miljörätt. Han har bred erfarenhet av tvistlösning i avtalsrättsliga ärenden, i miljörätt och på samtliga immaterialrättsliga områden. Han hanterar såväl svenska tvister som internationella gränsöverskridande processer. Han är även en erfaren rådgivare inom rättighetsstrategier, namnskapningsarbete, värdering av immateriella tillgångar samt IPR Due Diligence. Han har även hanterat ett stort antal ansöknings- och tillståndsärenden inom svensk bygg- och miljölagstiftning. Hans-Anders arbetar även med idrottsjuridik och sitter med i Svenska Ridsportsförbundets Disciplinnämnd

Utbildning
Juristexamen (jur.kand.), Lunds universitet (1995)
Gymnasieingenjör, Polhemskolan, Lund (1988)

Anställningar och tidigare positioner
Tingsnotarie, 1995-1996
Biträdande jurist, Advokakbyrån Ström & Gulliksson, 1996-2001
Biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson, 2001-2004
Delägare, kontorschef Advokatbyrån Gulliksson, 2005-

Specialområden
Bolagsrätt, IT-rätt, immaterialrättstvister, miljörätt, tvistelösningar och processer, varumärken och firmor, immaterialrätt, företagshemligheter, medie- och marknadsrätt, tvistlösning och processer, kommersialisering av IPR, patent samt upphovsrätt.

Branschkompetens
Fordon, processindustri, livsmedel, Life science, vindkraft, film, musik, sport, evenemang och underhållning.

Språk i professionen
Svenska och engelska.

Titlar
Advokat
Jur.kand.
Ingenjör
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
Auktoriserat EU varumärkes- och designombud
Auktoriserat patentombud

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, INTA, SFIR, AIPPI och LESI

Ranking
De ledande globala ranking instituten nämner bland annat följande om  Hans-Anders Odh:

Chambers Global:
”Hans-Anders Odh is great at understanding the business rationale; he is hands-on and down to earth,” say impressed clients. He has an extremely broad practice, covering patents, trade marks, designs, copyright and trade secrets as well as technology and licensing matters.”

Legal 500:
“He provides excellent practical advice…”

The IAM publication ”iam250-The world’s Leading Patent Litigators:
“… a high profile player of the future…an important practitioner who must be mentioned…”