Hans-Anders Odh

Partner, Office Manager Lund

Lund

046 19 05 20

070 347 57 45

Specialisering
Hans-Anders är specialiserad på ärenden som rör affärsjuridik, avtal, immaterialrätt, marknadsrätt, fastighetsrätt, företagsförvärv och miljörätt. Han har bred erfarenhet av tvistelösning i avtalsrättsliga ärenden, i miljörätt och på samtliga immaterialrättsliga områden. Han hanterar såväl svenska tvister som internationella gränsöverskridande processer. Han är även en erfaren rådgivare inom rättighetsstrategier, namnskapningsarbete, värdering av immateriella tillgångar samt IPR Due Diligence. Han har även hanterat ett stort antal ansöknings- och tillståndsärenden inom svensk bygg- och miljölagstiftning. Hans-Anders arbetar även med idrottsjuridik och sitter med i Svenska Ridsportsförbundets Disciplinnämnd

Utbildning
Juristexamen (jur.kand.), Lunds universitet (1995)
Gymnasieingenjör, Polhemskolan, Lund (1988)

Anställningar och tidigare positioner
Delägare, kontorschef Advokatbyrån Gulliksson (2005-)
Biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson (2001-2004)
Biträdande jurist, Advokatbyrån Ström & Gulliksson (1996-2001)
Tingsnotarie (1995-1996)

Specialområden
Bolagsrätt, IT-rätt, immaterialrättstvister, miljörätt, tvistelösningar och processer, varumärken och firmor, immaterialrätt, företagshemligheter, medie- och marknadsrätt, tvistlösning och processer, kommersialisering av IPR, patent samt upphovsrätt.

Branschkompetens
Fordon, processindustri, livsmedel, Life Sciences, vindkraft, film, musik, sport, evenemang och underhållning

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Advokat, Jur.kand., Ingenjör, Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, Auktoriserat EU varumärkes- och designombud, Auktoriserat patentombud

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, INTA, SFIR, AIPPI och LESI

Ranking
De ledande globala ranking instituten nämner bland annat följande om  Hans-Anders Odh:

WTR
(2022):
“…a creative but common-sense led advocate, recently secured a landmark victory on behalf of an international automotive company.”
(2020-2021):
Hans-Anders Odh breaks into the WTR 1000 this year on a wave of praise: “Hands-on, pragmatic and persistent, Hans-Anders is a great lawyer with deep-rooted legal knowledge and an ability to relay that into a commercial context. He can be counted on to deliver high-quality work in a timely manner.”

Chambers Global:
”Hans-Anders Odh is great at understanding the business rationale; he is hands-on and down to earth,” say impressed clients. He has an extremely broad practice, covering patents, trade marks, designs, copyright and trade secrets as well as technology and licensing matters.”

Legal 500:
“He provides excellent practical advice…”

The IAM publication ”iam250-The world’s Leading Patent Litigators:
“… a high profile player of the future…an important practitioner who must be mentioned…”

MIP IP Stars:
Trade Mark Star 2022
Trade mark star 2020/21