Magnus Johansson

Jurist

Göteborg

073 094 19 65

Specialisering
Magnus Johansson är specialiserad inom immaterialrätt och har ett särskilt fokus på frågor som rör registrerbara rättigheter såsom patent, varumärken och design. Magnus agerar ombud för och ger råd till såväl små om stora bolag inom flera olika typer av frågor och är särskilt erfaren inom frågor som ligger i skärningspunkten mellan teknik och juridik. Magnus har vidare stor erfarenhet av arbete med IP strategi och rådgivning gällande hur klienter kan och ska skydda sin IP genom att använda de tillbuds stående juridiska verktygen såsom registrering av rättigheter, skydd som företagshemlighet och kontraktuella åtaganden. Magnus är också välbekant med att hävda immateriella rättigheter mot intrångsgörare, såväl mot förfalskare som mot industriella aktörer.

Magnus djupa kunskaper och stora erfarenhet av att arbeta med patent har möjliggjort att Magnus sedan 2015 är auktoriserad som patentombud. Han agerar som ombud för klienter vid svenska och europeiska registreringsmyndigheter, vid Patent och marknadsdomstolen och vid skiljenämndsprocesser. Magnus har arbetat med immaterialrättsliga frågor sedan 2008 då han fick anställning vid IP & Law avdelningen på en underleverantör inom fordonsindustrin. Han har arbetat med fordonsindustrin sedan dess.

Utbildning
Jur. Kand (2008)

Anställningar och tidigare positioner
Advokatbyrån Gulliksson (2022-)
Valea (2015-2022)
Kongsberg Automotive (2008-2015)

Specialområden
Immaterialrätt

Branschkompetens
Fordon, mode, konsumentprodukter, livsmedel, dataspel.

Språk i professionen
Svenska och Engelska

Titlar
Jur. Kand.
Europeiskt varumärkes- och designombud
Auktoriserat patentombud

Medlemskap
SIPF
VIRK

Ranking

MIP IP Stars (2020-2022)

WTR 1000 (2020-2022)

MIP Rising Star (2019)

WTR 2022
“Johansson has an abundance of insight in the automotive industry, which he gained through his time in-house. He leverages that knowledge to devise optimum strategies for his clients.”