Magnus Johansson

Senior Associate

Göteborg

073 094 19 65

Magnus Johansson är specialiserad inom immaterialrätt och har ett särskilt fokus på frågor som rör registrerbara rättigheter såsom patent, varumärken och design. Magnus agerar ombud för och ger råd till såväl små om stora bolag inom flera olika typer av frågor och är särskilt erfaren inom frågor som ligger i skärningspunkten mellan teknik och juridik. Magnus har vidare stor erfarenhet av arbete med IP strategi och rådgivning gällande hur klienter kan och ska skydda sin IP genom att använda de tillbuds stående juridiska verktygen såsom registrering av rättigheter, skydd som företagshemlighet och kontraktuella åtaganden. Magnus är också välbekant med att hävda immateriella rättigheter mot intrångsgörare, såväl mot förfalskare som mot industriella aktörer.

Magnus djupa kunskaper och stora erfarenhet av att arbeta med patent har möjliggjort att Magnus sedan 2015 är auktoriserad som patentombud. Han agerar som ombud för klienter vid svenska och europeiska registreringsmyndigheter, vid Patent och marknadsdomstolen och vid skiljenämndsprocesser. Magnus har arbetat med immaterialrättsliga frågor sedan 2008 då han fick anställning vid IP & Law avdelningen på en underleverantör inom fordonsindustrin. Han har arbetat med fordonsindustrin sedan dess.

  • Immaterialrätt
  • Immaterialrättstvister
  • Patent

Branschspecifik erfarenhet

  • Fordonsindustrin
  • Verkstadsindustrin

2022

Advokatbyrån Gulliksson

2015-2022

Valea

2008-2015

Kongsberg Automotive

2008

Jur. kand.

  • SIPF
  • VIRK

IP Stars

2023

Patent star

2022

IP Star

2021

IP Star

2020

IP Star

WTR 1000

2024

Recommended Individual

"“Advokatbyrån Gulliksson is home to a proactive team adept in devising strategies for long-term protection” ... “Magnus has a global understanding of his clients’ business and their priorities, taking proactive steps to support them in growing their portfolio in the best way possible.” "

2023

"Johansson has an abundance of insight in the automotive industry, which he gained through his time in-house. He leverages that knowledge to devise optimum strategies for his clients."

2020-2022

IP Stars

2019

Rising Star