Idrottsjuridik

Bred idrottslig verksamhet.

Idrottsjuridik är ett brett område med många juridiska frågor som den enskilde idrottsutövaren, idrottsföreningen eller ett förbund har att ta ställning till. Några exempel är styrelsens ansvar i en ideell förening, olika idrotters individuella regler, exempelvis transferfönster, eller en professionell fotbollsspelares rätt till föräldraledighet. Inom idrotten gäller, förutom allmänna lagar och regler, även respektive idrotts individuella regelsystem, stadgar och policys. I vissa frågor kan det vara nödvändigt att även beakta de internationella regelverken.

De juridiska frågorna inom idrotten är ofta komplexa, vilket kräver specialistkompetens. Gulliksson företräder enskilda idrottare, klubbar och förbund vid olika myndigheter, domstolar och nämnder. Det kan röra sig om individuella disciplinära åtgärder vid respektive förbunds disciplinnämnd eller vid Riksidrottsnämnden. Vi kan också bistå vid förhandling av spelarkontrakt och vid arbetet med nya sponsorer. Vi är också anlitade vid större idrottsevenemang och hanterar alla former av kontraktsutformning inom sport, evenemang och underhållning.

Många på byrån är mycket aktiva inom idrotten på olika sätt. Dels som utövare men även med styrelsearbete i olika föreningar och annan verksamhet i olika idrottsförbund.

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund