Cecilia Tholse Rogmark

Partner, Advokat

Lund

046 190 520

073 519 59 50

Cecilia Tholse Rogmark är expert på immaterialrätt. Cecilias expertis är framför allt varumärken och upphovsrätt men hon hanterar alla juridiska frågor som kan uppkomma vid säkerhetsställande av en klients skydd av immateriella tillgångar – från en idé till lansering och marknadsföring av en färdig produkt och därefter det kontinuerliga arbetet att försvara och bibehålla klienters immaterialrättsliga investeringar och tillgångar.

Cecilia har stor kunskap och erfarenhet av film och TV och de juridiska frågor som kan uppkomma vid olika sorters produktioner av rörliga bilder. Cecilia representerar både den enskilda regissören eller skådespelarens rättigheter samt större eller mindre film- och TV-kanaler i alla deras avtal avseende olika produktioner och framställningar.

Cecilia är även expert på idrottsjuridik och har haft ett otal uppdrag inom föreningslivet som ordförande i styrelser, bl.a. i LdB FC, nuvarande FC Rosengård, domare samt förtroendeuppdrag inom olika förbund och föreningar. Idag bistår hon både enskilda aktiva utövare och större föreningar och förbund med alla sorters avtal och förhandlingar. Cecilia är ordförande i Ridsportsförbundets disciplinnämnd och arbetar även inom Equine Law. Med sin fleråriga erfarenhet inom ridsporten både som aktiv, domare samt genom arbete inom Svenska Ridsportförbundet är henne kompetens av yttersta vikt vad gäller tvister vid hästförsäljning samt övriga juridiska frågeställningar inom hästnäringen.

Citat från klienter:

”I have had the pleasure of working with Cecilia on a number of different occasions over the past years. Cecilia is creative as regards finding good solutions for the client and is always responsive towards the client’s needs and expectations. Further, Cecilia is the kind of person that you can count on when the team needs competitive edge. She is focused and determined and I highly recommend her if you or your clients need qualified assistance in relation to legal matters concerning intellectual property.”

 

Trine Greaker Herzog, Attorney at law / Senior partner at Bryn Aarflot AS

”Dux Design har i många år arbetat nära Cecilia med IP-rättsliga frågor av varierande slag. Vi har, under hela denna tid, fått det snabba stöd vi önskat och med den återkoppling varje klient letar efter. Har andra resurser behövts har Cecilia arrangerat dessa resurser och också bistått med värdefulla råd hur bäst dessa resurser har kunnat utnyttjas.”

Bo Gabrielson, DUX Design AB

 

 • Design och mönster
 • Domännamn
 • Idrottsjuridik
 • Immaterialrätt
 • Immaterialrättstvister
 • Medie- och marknadsrätt
 • Upphovsrätt
 • Varumärken och företagsnamn

Branschspecifik erfarenhet

 • Film och musik
 • Sport, evenemang och underhållning

2015

Advokat, Partner, Advokatbyrån Gulliksson

2006-2015

Senior Associate, Setterwalls Advokatbyrå

2004-2006

Senior Associate Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

2003-2004

Bolagsjurist Sveriges Television, SVT

2002-2003

Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

1998-2002

Bolagsjurist Euronet Online

1998

Jur. kand., Lunds universitet

1992

IB, International Baccalaureate, Armand Hammer United World College of the American West

 • Sveriges Advokatsamfund
 • PTMG
 • INTA
 • Ordf Dicplinnämnden i Svenska Ridsportsförbundet
 • EUAEL

IP Stars Top 250 Women in IP

2023

IP Stars

2023

Copyright Star

2022

Copyright Star

WTR 1000

2024

Recommended Individual

"“Advokatbyrån Gulliksson is home to a proactive team adept in devising strategies for long-term protection”, and Cecilia Tholse Rogmark and Emma Carlius shine at the helm. With a focus on the EU and Nordic regions, Rogmark excels in devising strategies for brand development and global portfolio management. "

2023

"The commercial outfit has a cracking prosecution practice, led by Cecilia Tholse Rogmark and Emma Carlius, and often features among the top filers at the EUIPO. A valuable asset to any company, Cecilia finds cost effective and time sensitive solutions."

2022

2021

Top TM Professional

Lawyer Monthly

2023

Intellectual property Lawyer of the Year - Sweden

2022

Equine Law Lawyer of the Year - Sweden

2020

Equine Law Lawyer of the Year - Sweden

International Advisory experts

2021

Intellectual Property award winner in Sweden

Corporate LiveWire

2023

Equine Lawyer of the Year

2022

Equine Lawyer of the Year

2021

Equine Lawyer of the Year