Cecilia Tholse Rogmark

Partner

Lund

046 190 520

073 519 59 50

Specialisering
Cecilia Tholse Rogmark är expert på immaterialrätt. Cecilias expertis är framför allt varumärken och upphovsrätt men hon hanterar alla juridiska frågor som kan uppkomma vid säkerhetsställande av en klients skydd av immateriella tillgångar – från en idé till lansering och marknadsföring av en färdig produkt och därefter det kontinuerliga arbetet att försvara och bibehålla klienters immaterialrättsliga investeringar och tillgångar.

Cecilia har stor kunskap och erfarenhet av film och TV och de juridiska frågor som kan uppkomma vid olika sorters produktioner av rörliga bilder. Cecilia representerar både den enskilda regissören eller skådespelarens rättigheter samt större eller mindre film- och TV-kanaler i alla deras avtal avseende olika produktioner och framställningar.

Cecilia är även expert på idrottsjuridik och har haft ett otal uppdrag inom föreningslivet som ordförande i styrelser, bl.a. i LdB FC, nuvarande FC Rosengård, domare samt förtroendeuppdrag inom olika förbund och föreningar. Idag bistår hon både enskilda aktiva utövare och större föreningar och förbund med alla sorters avtal och förhandlingar. Cecilia är ordförande i Ridsportsförbundets disciplinnämnd och arbetar även inom Equine Law. Med sin fleråriga erfarenhet inom ridsporten både som aktiv, domare samt genom arbete inom Svenska Ridsportförbundet är henne kompetens av yttersta vikt vad gäller tvister vid hästförsäljning samt övriga juridiska frågeställningar inom hästnäringen.

”I have had the pleasure of working with Cecilia on a number of different occasions over the past years. Cecilia is creative as regards finding good solutions for the client and is always responsive towards the client’s needs and expectations. Further, Cecilia is the kind of person that you can count on when the team needs competitive edge. She is focused and determined and I highly recommend her if you or your clients need qualified assistance in relation to legal matters concerning intellectual property.” 

Trine Greaker Herzog, Attorney at law / Senior partner at Bryn Aarflot AS

”Dux Design har i många år arbetat nära Cecilia med IP-rättsliga frågor av varierande slag. Vi har, under hela denna tid, fått det snabba stöd vi önskat och med den återkoppling varje klient letar efter. Har andra resurser behövts har Cecilia arrangerat dessa resurser och också bistått med värdefulla råd hur bäst dessa resurser har kunnat utnyttjas.”

Bo Gabrielson, DUX Design AB

Utbildning
Juristexamen (jur.kand.), Lunds universitet (1998)
IB, International Baccalaureate, Armand Hammer United World College of the American West (1992)

Anställningar och tidigare positioner
Senior Associate Advokatbyrån Gulliksson (2015-)
Senior Associate, Setterwalls Advokatbyrå (2006-2015)
Senior Associate Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt (2004-2006)
Bolagsjurist Sveriges Television, SVT (2003-2004),
Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt (2002-2003)
Bolagsjurist Euronet Online (1998-2002)

Specialområden
Design, idrottsjuridik, medier och marknadsrätt, upphovsrätt samt varumärken och firmor.

Branschkompetens
Film- och musik, Life Sciences, sport, evenemang och underhållning

Ranking
Managing IP
Copyright Star 2022

WTR 1000
(2021)  Top TM Professional

(2022)
”Cecilia Tholse Rogmark and Emma Carlius, and often features among the top filers at the EUIPO.” “A valuable asset to any company, Cecilia finds cost effective and time sensitive solutions”

Lawyer Monthly – Legal Awards 2020 and 2022, Equine Law Lawyer of the Year – Sweden
2021 International Advisory Experts Award – Intellectual Property award winner in Sweden


Corporate LiveWire Innovation & Excellence Awards 2021, 2022, 2023 – Equine Lawyer of the Year

Språk i professionen
Svenska och engelska.

Titlar
Advokat

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, PTMG, INTA, Ordf Dicplinnämnden i Svenska Ridsportsförbundet, EUAEL