Ett betydelsefullt domslut för bevarandet av svensk design

Som tidigare uppmärksammats har Advokatbyrån Gulliksson framgångsrikt företrätt Dux Design Aktiebolag (”Dux”) i en massmedialt uppmärksammad tvist som avgjordes i Patent- och marknadsdomstolen rörande plagiattillverkning av dynor till designklassikern Jetson.

– Vår ståndpunkt var klar: det handlade om en ren, egentillverkad och kopierad ersättningsprodukt som gick att klicka hem på nätet, säger Cecilia Tholse Rogmark, partner hos Gulliksson och expert på immaterialrätt, varumärken och upphovsrätt och berättar om vägen fram till rättegång.

Avgörandet i Patent- och marknadsdomstolen ledde till en dom som innebär, förutom ett skadestånd, att företaget som gjort sig skyldig till intrånget förbjuds att tillverka, marknadsföra och sälja sina dynor framöver. Men för Cecilia Tholse Rogmark är domen mer än så.

– Man får inte många sådana här case under sitt yrkesliv, där domslutet faktiskt blir otroligt viktigt för bevarandet av svensk design. Ofta handlar immaterialrättsliga tvister om rättigheter som ställs mot varandra. Här är det en känd produkt, ett känt företag och en enskild aktör som gör intrång. Domen slår tydligt fast var gränsen för intrång i upphovsrätten går och även skillnaden på renovering och ersättningsprodukt, säger Cecilia som genom mångårigt samarbete med Dux har hand om alla bolagets varumärken och rättigheter.

Strategisk rådgivning och viktiga vägval
Upprinnelse till tvisten var iakttagelsen att möbeltapetserare runtom i Sverige under en längre tid har gjort sina egna dynor, utan tillstånd från Dux, men oftast i väldigt ringa omfattning. När ett av dessa företag visade sig ha tillverkat, sålt och marknadsfört en större mängd kopior av fåtöljdynan till Jetson i butik och på internet beslöt sig Dux för att gå vidare.

Genom att först vända sig till Svensk Opinionsnämnd för att få bekräftat att även dynan i sig själv uppnår upphovsrättsligt skydd, valde Dux att gå  vidare och ta kontakt med de möbeltapetserare som de ansåg gjorde intrång.

– Vi delade information och upplyste dem om vad som gäller med önskan om att försäljningen av egentillverkade dynor skulle upphöra. Två av tre kontaktade möbeltapetserare gjorde detta omgående och har istället välkomnats att inleda ett samarbete med Dux för att kunna erbjuda kunder originaldyna istället, säger Cecilia och berättar att för Dux har målet varit att få beslut och klarhet – och något att förhålla sig till.

Att vara säker på sin sak men samtidigt ödmjuk för risken att få ett oväntat domslut präglade Gullikssons strategiska rådgivning fram till rättegången.

– Vi har varit måna om att informerat om alla risker på vägen och har steg för steg ritat upp olika scenarion. Det är case som detta vi är tränade för och när vi väl nådde fram till rättegången kändes det tryggt att veta att vi gjort alla överväganden som behövdes, säger Cecilia.

Gulliksson fick Dux förtroende och tillit både gällande scenariot att landa i en förlikning eller att dra det hela vägen till rättegång. Rättegången kom till stor del att handla om var gränsen mellan renovering och ersättningsdel går.

– I det här fallet var det dock uppenbart att det inte alls var fråga om renovering eller reparation, utan nyproduktion i större omfattning där kopior såldes utan att själva fåtöljen var inne för lagning, kommenterar Emil Ekdahl Norling, advokat hos Gulliksson och del av rättegångsteamet. Med expertvittnen fördes argumentationen både med hänsyn till hur upphovsrätten är utformad men även hur en enskild möbeldesigner jobbar i själva skapandeprocessen.

– Vår sakkunniga möbeldesigner, som hördes i målet, beskrev hur designprocessen av en fåtölj går till generellt sett och beskrev även specifikt fåtöljen Jetson. Det var också tydligt i målet att just för fåtöljen Jetson har Bruno Mathsson designat delarna samtidigt, det vill säga både själva dynan och dess utformning och foten med det ergonomiskt utformade ryggstödet. Såsom motpartens egen expert framhöll är det helt enkelt ingen Jetson längre om den inte har originaldynan. Dynan är nämligen mycket originell och har därför skydd i sig själv.

Ett domslut som sätter fokus på hållbarhet och förbättringar
Att som företag dra igång en process med målet att beivra intrång kan vara både tidskrävande och kostsamt. Patent- och marknadsdomstolens domslutet är heller inte slutet utan snarare början på ett förhållningssätt framåt.

– Vi diskuterade tidigt frågeställningar som: om dynan är skyddad, hur gör vi då? Har vi kapacitet att få ut dynor till marknaden och hur gör vi det på bästa sätt för konsumenterna? Det har hela tiden handlat om det: att säkra kvalitet, främja hållbarhet och att den som äger en originalfåtölj inte ska bli lidande.

Cecilia håller med om att det alltid är en avvägning när det gäller reparation och renovering av äldre möbler men vidhåller att upphovsrätten i sig inte är ett hinder för hållbar konsumtion och renovering. Hon håller inte med de kritiker som menar att domen är problematisk för tapetserare.

– Genom att skydda design och upphovspersonens skapelse säkras även kvalitet och hållbarhet. I just detta fall är det tydligt: man får inte slå mynt av någon annans design och gedigna arbete och kalla det ”renovering” eller ”möbeltapetsering”. Seriösa tapetserare förstår vikten av upphovsrätt  och värnar också om att samarbeta med tillverkande företag och designers. Dagens konsumenter måste navigera i ett utbud av plagiat och kopior, och min övertygelse är att vi är många som inte tycker det är ok. Jag tror att domen kan ha stor betydelse för andra möbler och designprodukter på marknaden. Denna dom kommer att påverka Dux kommersiella affärsmässiga beslut framöver.

Att Dux valde att ta fajten och stå upp för svensk design och upphovsrätten har gett ett klart beslut och något att förhålla sig till även vad det gäller företagets möjlighet att fortsätta jobba med hantverk, kvalitet och hållbarhet.

– Det ligger i vårt företags natur att tänka hållbart och långsiktigt. Det tänket omfattar även att vi också värnar och slår vakt om svensk design och formgivning. Det ska bara finnas en original Jetson med en originaldyna. En design som tog lång tid att skapa och som gett oss en uppskattad möbel som idag är en ikon ska inte utsättas för intrång och kopiering. De ikoniska möbler vi har förtroendet att få tillverka ska vi också fortsätta att skydda, säger Henrik Ljung CEO på Dux Group, som nu ser över hur domslutet ska underlätta för de enskilda konsumenterna.

– På samma gång som vi har ansvar för våra produkters integritet har vi också ett ansvar att de ska vara hållbara och leva vidare i generationer. Via våra auktoriserade återförsäljare kan vi erbjuda ersättningsdelar som är original och håller den kvalitet som förväntas. Vi vill bidra till att få bort plagiat från marknaden och att höja värdet på original tillsammans med våra kunder, auktionshus men även yrkesstolta och seriösa tapetserare och möbelrenoverare.

Tätt samarbete med klient – och ett team med kompletterande spetskompetens
Gullikssons team bestod av advokaterna Cecilia Tholse Rogmark och Emil Ekdahl Norling samt biträdande jurist Erik Pilhage, ett team som Cecilia själv beskriver som stabilt och tryggt.

– Vi jobbade prestigelöst och öppet, både inom teamet och gentemot Dux som gav oss fullt förtroende hela vägen. Gulliksson jobbar alltid i skräddarsydda team med kompetens som kompletterar varandra vilket har visat sig vara en lyckad arbetsprocess. Vi är också måna om att släppa in klienterna i olika skeden och att hålla samtalet och samarbetet ständigt igång då det är mycket som dyker upp längs med vägen i ett case som detta.

Om Dux och fåtöljen Jetson
Arkitekten och formgivaren Bruno Mathsson föddes 1907 i Värnamo och är den formgivare som har influerat modern svensk möbeldesign mest. Under 60- och 70-talet hade DUX ett nära samarbete med Mathsson, vilket resulterade i flera av DUX tidlösa designklassiker som; fåtöljer och fotpallar – Ingrid , Jetson , Karin , Karin 73 och Pernilla 69 samt sidobordet Karin.

Bruno Mathsson ägnade tre år att formge Jetson, en futuristisk fåtölj och milstolpe för honom. Den skålformade sitsen, högt ergonomiskt utformat ryggstöd med nackstöd och snurrfoten med en unik minnesfunktion som innebär att stolen roterar tillbaka till ursprungsläget återspeglar  formgivarens uttryck av både komfort och klassiskt svenskt formspråk. 1969 introducerade DUX Jetson på Nordiska Galleriet i Stockholm. Jetson, som är en perfekt förening mellan traditionellt svenskt hantverk och modernism, blev omedelbart en succé. Bruno Mathsson hade en enastående  känsla för stilren enkelhet och utsökt skönhet i kombination med en bekväm och elegant form.

Skribent:
Anna Teresia Berg, frilans (Gr8 Mountains AB)

 

Fotnot:
Domen har vunnit laga kraft.