Strategiskt design- och varumärkesskydd

Det finns en rad olika rättsregler som syftar till att skydda utseendet på produkter, produktdelar, grafiska profiler, färger, typsnitt eller andra visuella uttryck. För många företag utgör idag produkternas eller marknadsföringens utseende en central del i konkurrensen med andra. En skyddsstrategi för design syftar till att säkra det stora värde som ligger i en ensamrätt till produkt formgivning och grafiska uttryck.

Gulliksson har under decennier arbetat med strategiskt designskydd för världsledande företag som ligger i framkant vad gäller designskydd.

Vi är en av få advokatbyråer som hanterar designregistreringar och rättegångar på en global nivå och är auktoriserade att företräda företag direkt inför EU:s registreringsmyndighet för varumärken och mönster, OHIM i Alicante. Även i övriga delar av världen hjälper vi dig att söka skydd genom internationella registreringssystem. . Vi bedömer också om en design kan användas utan att komma i konflikt med andra rättigheter.

Gulliksson har frekvent ärenden i gränslandet mellan skydd för en teknisk idé och skydd för design och har framgångsrikt byggt skyddsstrategier genom att använda olika rättigheter för att skydda design.

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Partner, Advokat, Office Manager Lund