Peter Ekstedt

Partner, Advokat

Stockholm

08 545 32 171

070 714 14 32

Peter har en bakgrund som entreprenör och är specialiserad på strategiarbete och kommersialisering av immateriella rättigheter (patent, varumärken, upphovsrätt och design), avtalsskrivning samt tvistelösning. Han förhandlar och upprättar affärsjuridiska avtal rörande bland annat licenser, distribution, agenter, samarbeten, forskning och utveckling, sekretess, aktieägande och transaktioner.

 • Avtalsrätt
 • Databaser
 • Design och mönster
 • Företagsöverlåtelser
 • Immaterialrättstvister
 • Konkurrensrätt
 • Patent
 • Tvistelösningar och processer
 • Upphovsrätt
 • Varumärken och företagsnamn
 • Venture capital

Branschspecifik erfarenhet

 • Film och musik
 • Life Sciences
 • Sport, evenemang och underhållning

2011

Partner, Advokatbyrån Gulliksson

2006-2011

Advokatbyrån Gulliksson

1999-2006

Grundare, Juristfirman Gard AB

1997

Internship Law Offices A E Gustafsson, Chicago

1999

Jur. kand., Uppsala universitet

1997

Bolagsrätt, skadeståndsrätt, konkurrensrätt, University of Sheffield

1998

Internationell privaträtt och Internationell skatterätt, Universität Trier

 • Sveriges Advokatsamfund
 • LESI
 • SFIR
 • AIPPI
 • Svenska Upphovsrättsföreningen
 • Svenska Föreningen mot Piratkopiering

The Legal 500

2023

Key Lawyer