Peter Ekstedt

Partner

Stockholm

08 545 32 171

070 714 14 32

Specialisering
Peter har en bakgrund som entreprenör och är specialiserad på strategiarbete och kommersialisering av immateriella rättigheter (patent, varumärken, upphovsrätt och design), avtalsskrivning samt tvistelösning. Han förhandlar och upprättar affärsjuridiska avtal rörande bland annat licenser, distribution, agenter, samarbeten, forskning och utveckling, sekretess, aktieägande och transaktioner.

Utbildning
Juristexamen (jur.kand.), Uppsala universitet (1999)
Bolagsrätt, skadeståndsrätt, konkurrensrätt, University of Sheffield (1997)
Internationell privaträtt och Internationell skatterätt, Universität Trier (1998)

Anställningar och tidigare positioner
Partner Advokatbyrån Gulliksson (2011-)
Advokatbyrån Gulliksson (2006-2011)
Grundare Juristfirman Gard AB (1999-2006)
Internship Law Offices A E Gustafsson, Chicago (1997)

Specialområden
Avtal, kommersialisering, bolagsrätt, tvistelösning och processer.

Branschkompetens
Handel, Life Sciences, film- och musik

Språk
Svenska och engelska

Titlar
Advokat, Auktoriserat EU varumärkes- och designombud

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, LESI, SFIR, AIPPI, Svenska Upphovsrättsföreningen och Svenska Föreningen mot Piratkopiering.

Ranking
Chambers (Recognised Practioner)