Peter Ekstedt

Partner

Stockholm

08-545 32 171

070 714 14 32

peter.ekstedt@gulliksson.se

Specialisering
Peter har en bakgrund som entreprenör och är specialiserad på strategiarbete och kommersialisering av immateriella rättigheter (patent, varumärken, upphovsrätt och design), avtalsskrivning samt tvistelösning. Han förhandlar och upprättar affärsjuridiska avtal rörande bland annat licenser, distribution, agenter, samarbeten, forskning och utveckling, sekretess, aktieägande och transaktioner.

Utbildning
Juristexamen (jur.kand.), Uppsala universitet (1999)
Bolagsrätt, skadeståndsrätt, konkurrensrätt, University of Sheffield (1997)
Internationell privaträtt och Internationell skatterätt, Universität Trier (1998)

Anställningar och tidigare positioner
Internship Law Offices A E Gustafsson, Chicago (1997)
Grundare Juristfirman Gard AB (1999-2006)
Advokatbyrån Gulliksson (2006-2011)
Partner Advokatbyrån Gulliksson (2011-)

Specialområden
Avtal, kommersialisering, bolagsrätt, tvistelösning och processer.

Branschkompetens
Handel
Life Science
Film- och musik

Språk
Svenska och engelska.

Titlar
Advokat
Auktoriserat EU varumärkes- och designombud

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, LESI, SFIR, AIPPI, Svenska Upphovsrättsföreningen och Svenska Föreningen mot Piratkopiering.

Ranking
Chambers (Recognised Practioner)