IPR Control

Överblicka och hantera din immaterialrättsportfölj.

Genom vår tjänst IPR Control kan du som klient få omedelbar överblick över och åtkomst till information och dokument rörande din immaterialrättsportfölj.

Vill du veta mer om IPR Control kontakta oss genom att Hans-Anders Odh. Du som redan är ansluten logga in på IPR- control genom att klicka här.

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund