Verkstadsindustrin

Med ett starkt fäste sedan den senare delen av 1800-talet är verkstadsindustrin, både vad det gäller produktionsvärde och antalet sysselsatta, den mest omfattande industrigrenen i Sverige. Industrialiseringens intåg och utveckling fram till modern tid har i hög grad präglat vårt samhälle och den svenska ekonomin och våra affärsmässiga förbindelser internationellt.

Idag rymmer det svenska näringslivet en mängd väletablerade, industriföretag som gång på gång fattat affärsmässigt strategiska val och lyckats expandera och bana väg för utveckling och innovation.

Innovationstakten i Sverige är och förblir hög och de affärsjuridiska frågeställningar måste ligga i fas med denna utveckling, digitalisering och ny teknik. Utmaningarna för verkstadsindustrin berör en mängd olika rättsområden. De juridiska frågeställningarna som Gulliksson bistår med i denna industrigren spänner över områden rörande skydd av immateriella rättigheter, Freedom to operate utredningar, forsknings- och utvecklingsavtal, licensavtal, leverans- och återförsäljaravtal, företagsförvärv och tvister.

Utvecklingstakt och internationella affärsförbindelser ställer krav på kontinuerlig översyn av såväl samarbets- som avtalsformer och i många fall även patentstrategi och patentskydd som Gulliksson erbjuder klienter med i ett unikt samarbete med Ström & Gulliksson.

Vår stora erfarenhet av att företräda ett flertal av de större svenska industriföretagen vars verksamhet bygger på teknologi, tillverkning, innovation, utveckling och export, ger våra klienter det stöd som krävs för att lyckas med sina affärsmål.

Kontaktpersoner

Magnus Dahlman

Equity Partner, Advokat

Erik Esaiasson

Advokat, Senior Associate

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund