Domännamn

Strategisk tillgång i det digitala samhället.

Det finns idag över 330 miljoner registrerade domännamn. I och med lanseringen 2014 av de nya toppdomänerna (new gTLDs) ökar antalet registreringar snabbt.

Domännamn är en värdefull tillgång, ibland jämförbar med en varumärkesrättighet. I vilket fall är domännamnet ett viktigt kommunikationsredskap som används strategisk i varje affärsverksamhet. I fall av obehörig användning och registrering i ond tro, eller vid andra konflikter mellan varumärken och domännamn, är det viktigt att agera snabbt för att minimera risken för eventuella marknadsskador, badwill eller annan ekonomisk skada.

Gulliksson har kunskap om och erfarenhet av de särskilda rättsliga, ekonomiska och kommersiella förhållanden som gäller för skydd och hantering av domännamn. Vi har långvariga och nära samarbeten med ledande registrarer. Gulliksson är också anlitad som tvistlösare av Internetstiftelsen i Sverige (IIS) för s.k. ATF-förfaranden.

Våra domännamnstjänster omfattar:

  1. Domännamnstvister, inkl. UDRP-förfaranden och nationella förfaranden
  2. Förhandlingar rörande domännamnsöverlåtelser, inkl. överlåtelseavtal och överlåtelser via escrow
  3. Domännamnsstrategier
  4. Praktisk hantering av domännamnsportföljer
  5. Bevakning av nya domännamnsregistreringar
  6. Ansökningar avseende Trademark Clearinghouse (new gTLDs)

Kontaktpersoner

Emma Carlius

Partner, Advokat, Co-Chair Trademarks

Erik Esaiasson

Advokat, Senior Associate