Emma Carlius

Partner

Lund

046 19 05 20

070 597 53 00

emma.carlius@gulliksson.se

Specialisering
Emma Carlius är varumärkesjurist. Hon är specialiserad på svensk och internationell varumärkesrätt, vilket bl.a. inbegriper undersökningar, varumärkesansökningar, invändningar, bevakningar och hantering av varumärkesportföljer. Hon har särskild erfarenhet av upprättande av varumärkesstrategier, namnskapandeprocesser samt hantering av världsomfattande varumärkesportföljer.

Utbildning
Juristexamen (jur.kand.)
Lunds universitet (1998)

Anställningar och tidigare positioner
Advokat, Advokatbyrån Gulliksson (2005-)
Biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson (2001-2005)
Tingsnotarie, Trelleborgs tingsrätt (1999-2001)

Specialområden
Varumärkesrätt, firmarätt och domännamn

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Partner, advokat

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund
MARQUES
ECTA