Fastigheter

Gulliksson är rådgivare åt både svenska och utländska klienter vid fastighetsutveckling och fastighetsförvärv på den svenska marknaden. Vi bistår även våra klienter i frågor som rör plan- och bygglagstiftning, kommersiella hyres- och nyttjanderättsfrågor, finansiering, fastighetsbildning, tillståndsfrågor, miljörättsliga frågor samt skadeståndsansvar.

Inom det entreprenadrättsliga området företräder vi klienter inom samtliga områden som rör fastighetsutveckling, transaktioner, och förvaltning. Våra processjurister har gedigen erfarenhet av att driva stora och komplexa entreprenad- och konsulttvister i både Sverige och utomlands och har en bred kunskap om branschen och dess utmaningar.

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund

Karin Strandberg

Equity Partner, Advokat