Life sciences

Läkemedel, livsmedel/kosttillskott, medicintekniska produkter och kosmetika har vart och ett sitt specifika regelverk. Ibland kan regelverken överlappa varandra med följd att klassificeringsfrågan blir komplex. Starka branschorganisationer som LIF, Svensk Egenvård och Swedish Medtech bidrar till rättsutvecklingen och påverkar både medlemsföretag och de som står utanför genom att bidra till att god branschsed etableras.

Framgångsrik juridisk rådgivning inom life science handlar om att se behoven under hela livscykeln. Och att göra rätt saker i rätt ordning. Oavsett om det handlar om att utveckla och lansera en cancermedicin, ett implantat, en medicinsk app eller ett kosmetiskt preparat. Oavsett om det rör en specifik produkt eller hela verksamheten som sådan. Att förstå såväl affären som företagets ”själ” är kritiskt för att kunna leverera god rådgivning.

Vi biträder våra klienter i hela denna livscykel: Med etablering och upprätthållande av rättigheter och adekvata rättighetsskydd. Med upprättande av licensierings-, forsknings- och utvecklingsavtal. I kommersialiserings-­fasen i produktion. Vid tillämpning av det regulatoriska regelverket och vid genomförandet av marknadsföringsåtgärder.

Oavsett om det handlar om ett nystartat innovativt företag eller en internationellt etablerad verksamhet är vi väl förtrogna med de villkor och behov som företagen möter. Vi har också framgångsrikt biträtt klienter i samband med hävdande och skydd för företagshemligheter.

Kontaktpersoner

Magnus Dahlman

Equity Partner, Advokat

Jens Olsson

Managing Partner, Advokat