Magnus Friberg

Partner, Advokat

Lund

046 19 05 20

073 519 59 49

Magnus Friberg har specialiserat sig på alla rättsliga aspekter som rör företagens kommersiella och icke-kommersiella kommunikativa åtgärder, däribland reklam och marknadsföring – business to business och business to consumer, skydd av immateriella rättigheter och yttrandefrihet. Hans expertis omfattar även särskilt reglerade produktområden som marknadsföring av alkohol och tobak, spel och lotterier, e- och distanshandel, krediter, särskild medielagstiftning, produktsäkerhet och integritetsskyddslagstiftningen framförallt med avseende på kommersiell användning av personuppgifter. Magnus har också lång erfarenhet av rådgivning avseende mutor och andra förmåner i affärsrelationer inbegripet samverkansregler mellan läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården.

Magnus har under många år arbetat med regulatoriska frågor inom life sciences området, inbegripet livsmedel, läkemedel, medicinteknisk utrustning och kosmetika och som omfattar alla aspekter bland vilka marknadsföring, märkning och produktsäkerhet. Han företräder klienter i domstol tvister och i förhandlingar med myndigheter och konkurrenter. Bland sina klienter, både svenska och multinationella, räknar Magnus marknadsledande företag i alla branscher till exempel livsmedelsindustrin, pharma, men också ledande reklambyråer, nystartföretag och branschorganisationer. Han är därtill en uppskattad föreläsare och talare.

  • Dataskydd
  • Immaterialrätt
  • Medie- och marknadsrätt

Branschspecifik erfarenhet

  • Handel
  • IT & Telekom
  • Life Sciences
  • Livsmedel
  • Läkemedel

2015

Partner, Advokatbyrån Gulliksson

2006-2015

Specialist Counsel, Setterwalls Advokatbyrå AB

1990-2006

Biträdande jurist/advokat Advokatbyrån Konsultbyrån för Marknadsrätt Malmö AB

1990

Jur. kand., Lunds universitet

  • Sveriges advokatsamfund
  • Food Lawyers Network