Magnus Friberg

Partner

Lund

046 19 05 20

073 519 59 49

Specialisering
Magnus Friberg har specialiserat sig på alla rättsliga aspekter som rör företagens kommersiella och icke-kommersiella kommunikativa åtgärder, däribland reklam och marknadsföring – business to business och business to consumer, skydd av immateriella rättigheter och yttrandefrihet. Hans expertis omfattar även särskilt reglerade produktområden som marknadsföring av alkohol och tobak, spel och lotterier, e- och distanshandel, krediter, särskild medielagstiftning, produktsäkerhet och integritetsskyddslagstiftningen framförallt med avseende på kommersiell användning av personuppgifter. Magnus har också lång erfarenhet av rådgivning avseende mutor och andra förmåner i affärsrelationer inbegripet samverkansregler mellan läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården.

Magnus har under många år arbetat med regulatoriska frågor inom life sciences området, inbegripet livsmedel, läkemedel, medicinteknisk utrustning och kosmetika och som omfattar alla aspekter bland vilka marknadsföring, märkning och produktsäkerhet. Han företräder klienter i domstol tvister och i förhandlingar med myndigheter och konkurrenter. Bland sina klienter, både svenska och multinationella, räknar Magnus marknadsledande företag i alla branscher till exempel livsmedelsindustrin, pharma, men också ledande reklambyråer, nystartföretag och branschorganisationer. Han är därtill en uppskattad föreläsare och talare.

Utbildning
Juristexamen (jur.kand.), Lunds universitet (1990)

Anställningar och tidigare positioner
Partner, Advokatbyrån Gulliksson (2015-)
Specialist Counsel, Setterwalls Advokatbyrå AB (2006-2015)
Biträdande jurist/advokat Advokatbyrån Konsultbyrån för Marknadsrätt Malmö AB (1990-2006)

Specialområden
Immaterialrättstvister, medier och marknadsrätt

Branschkompetens
Läkemedel, Life Sciences och livsmedel

Språk i professionen
Svenska och engelska

Titlar
Advokat

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, Food Lawyers Network