Fordonsindustrin

Svensk fordonsindustri är en fortsatt mycket viktig del av det svenska näringslivet. Industrin är starkt konjunkturberoende och präglad av en utveckling som gått från tillverkning och industri till ett större fokus på teknik och innovationer med högteknologisk kompetens. Arbetstillfällena är många och fordonsindustrin utgör nästan 30% av Sveriges verkstadsindustri. Med starka företag och varumärken, ledande både inom tillverkning och utveckling, samt ett stort antal underleverantörer, är Sverige ett exportland att räkna med inom denna industrigren.

Gulliksson företräder ledande svenska och utländska företag inom fordonsindustrin. Vi bistår våra klienter i frågor rörande skydd av immateriella rättigheter, Freedom to operate utredningar, forsknings- och utvecklingsavtal, licensavtal och tvister.

Aktörerna inom fordonsindustrin är många och av varierande storlek. Med välgrundade och proaktiva råd bistår vi våra klienter i en rad olika affärsjuridiska frågeställningar.

Gulliksson biträder löpande med rådgivning avseende företagsförvärv, avtalsförhandlingar och strategisk partner vid affärer och samarbeten, såväl nationellt som internationellt. Våra processjurister har gedigen erfarenhet av att driva stora och komplexa tvister i både Sverige och utomlands och teamet rymmer en bred kunskap om branschen och dess utmaningar.

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund

Karin Strandberg

Equity Partner, Advokat