Offentlig upphandling

Tiden är en avgörande faktor.

Gulliksson har omfattande erfarenhet av alla frågor som rör offentlig upphandling. Vi biträder såväl myndigheter, offentliga aktörer som upphandlande enheter och anbudslämnare. Vi ger service och rådgivning i överprövningsprocesser och i skadeståndsprocesser. Vi granskar och hjälper till med utformningen av förfrågningsunderlag och är behjälpliga med granskning och bearbetning av anbud. Vi erbjuder också löpande rådgivning inom området för offentlig upphandling.

Kontaktpersoner