Strategiskt skydd av uppfinning

För den som har en teknisk idé och vill försäkra sig om att ingen ska göra vinst på dennes bekostnad är det är klokt att ansöka om patent. Ett patent ger ensamrätt till en teknisk idé i upp till 20 år. Tack vare vårt samarbete med Ström & Gullikssons patentkonsulter och tekniska experter kan hjälpa till med frågor som rör uppfinningar och andra typer av innovationer inom i stort sett alla teknikområden. Vi har lång erfarenhet av att agera som ombud vid patentintrångstvister och ogiltighetsmål.

Den som har en idé som inte kan eller bör patentskyddas finns möjligheten att istället erhålla skydd genom lagen om skydd för företagshemligheter. Lagen kan användas för att hemlighålla och skydda såväl teknisk som icke-teknisk information t.ex. affärsplaner och kundregister.

Så länge idén eller informationen hålls hemlig är skyddet mycket värdefullt. Det kan bland annat hindra samarbetspartner, konkurrenter och tidigare anställda att utnyttja hemlig information som de har tagit del av i förtroende.

En företagshemlighet kan dock inte registreras, utan skyddas just genom hemlighållandet och avtal med sekretessförpliktelser. Därför är det viktigt att göra en noggrann värdering av för- och nackdelar med olika skyddsstrategier i varje enskilt fall.

Gulliksson har lång och unik erfarenhet av att ge strategisk rådgivning när det gäller företagshemligheter. Vi upprättar och förhandlar alla typer av avtal som involverar företagshemligheter och know-how t.ex. sekretessavtal, utvärderingsavtal, forsknings- och utvecklingsavtal med flera avtalstyper.

Vi kan även anlitas som ombud i rättegång rörande företagshemligheter, know-how och bättre rätt till patent eller patentsökt uppfinning. Gullikssons jurister är ledande på detta område.

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund