Venture Capital

Hos Gulliksson har vi omfattande erfarenhet och djupgående kunskap inom venture capital. Vi har en beprövad historia av att stödja både grundare och riskkapitalister vid investeringar och erbjuder rådgivning inom alla former av venturefinansiering, inklusive men inte begränsat till finansieringsrundor, konvertibellånefinansiering och tillskott av tillgångar och/eller kunskap.

Vi förstår att transaktioner inom venture capital ofta är komplexa och kräver en hög grad av specialiserad kunskap och skicklig projektledning. Vi är stolta över att vara en del av den blomstrande nordiska startupmarknaden och har utvecklat ett starkt nätverk av branschexperter för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar för varje klient. Oavsett om det gäller att säkra finansiering, strukturera affärer eller navigera genom komplexa rättsliga frågor, är vi här för att guida våra klienter mot framgång.

Kontaktpersoner