Miljörätt

Sanering, infrastrukturprojekt och vindkraft.

Miljörätt är ett område som aktualiseras alltmer i takt med att medvetenheten om att värna om naturen och vår gemensamma miljö ökar. Vi hanterar tillstånds- och tillsynsärenden enligt miljöbalken. Vi ger råd vid hantering av förorenade områden och utreder ansvarsförhållanden. Eftersom miljörätten är starkt präglad av EU-rätt och annan internationell rätt har vi också gedigen kunskap om de internationella regelverken.

Vi är också insatta i frågor som rör avfallshantering och har specialkunskaper om exploateringsverksamhet, infrastrukturprojekt och sanering. Gulliksson är ledande när det gäller tillstånd, bygglov, finansiering och övrig affärsjuridik avseende vindkraft.

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund