Varumärken och företagsnamn

Vikten av att kommunicera det kommersiella ursprunget.

Varumärket är en av de viktigaste tillgångarna för både företag och organisationer. I varumärket byggs förtroende och goodwill in, men också omdömen om kvalitet, livsstil och förväntningar.

Genom att registrera ett varumärke skapas en ensamrätt som i princip gäller hur länge som helst. Efter registreringen krävs att man ständigt arbetar med sitt skydd och gör nödvändiga uppdateringar. Produktsortimentet kanske ska utökas, etablering ska ske på nya marknader eller logotypen ska göras om eller bytas ut. Det är åtgärder som kräver strategiska juridiska övervägningar och förmodligen ändringar i befintligt registrerat skydd.

Gulliksson hanterar allt som rör skydd av varumärken. Från idé till registrering och det kontinuerliga arbetet därefter som krävs för att behålla skyddet. Vi företräder klienter inför Patent- och Registreringsverket (PRV) eller EU:s immaterialrättsbyrå för varumärken och mönster, Immaterialrättsmyndigheten i Alicante. Vi är även behjälpliga med ansökan om skydd i övriga delar av världen, dels genom olika internationella registreringssystem eller via vårt internationella nätverk av samarbetspartners. Gulliksson företräder också företag i förhandlingar med konkurrerande företag och vid eventuella konflikter som kan leda till eller leder till domstolsprocesser.

Ett företagsnamn, firma, är lika viktigt som ett företags varumärke. Den som registrerar en firma får ensamrätt till denna på samma sätt som för varumärken. Gulliksson hjälper till med allt från registrering av firma till att upprätthålla skyddet i framtiden. Firman existerar så länge företaget existerar, men kan inte såsom varumärken överlåtas separat. Därför är det viktigt med rådgivning vid t.ex. företagsöverlåtelser, för den som vill behålla namnet men överlåta verksamheten. Gulliksson företräder klienter både inför bolagsverket och allmänna domstolar.

Kontaktpersoner

Emma Carlius

Partner, Advokat, Co-Chair Trademarks

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund

Jens Olsson

Managing Partner, Advokat