Avtalsrätt

Granska, upprätta och förhandla.

Vi biträder våra klienter med att upprätta och granska kommersiella avtal inom de flesta avtalsområden och branscher. Vi erbjuder även strategisk rådgivning vid olika typer av affärer. Våra medarbetare har lång erfarenhet av förhandlingar och upprättande av avtal och betraktar varje uppdrag som unikt. Att noga sätta sig in i varje företags verksamhet för att förstå de kommersiella förutsättningarna för varje avtal är självklart för ett lyckat resultat.

Exempel på avtal som vi kan hjälpa till att upprätta är:

  • Licensavtal
  • Sekretessavtal
  • Forsknings- och utvecklingsavtal
  • Tillverknings-, leverans- och distributionsavtal
  • Aktieägaravtal
  • Anställningsavtal
  • Olika typer av överlåtelseavtal vid företagsförvärv t.ex. Letter of Intent, aktieöverlåtelseavtal eller inkråmsöverlåtelseavtal

Kontaktpersoner

Jens Olsson

Managing Partner, Advokat

Karin Strandberg

Equity Partner, Advokat