Tvistlösning och processer

Att vända det negativa till det positiva.

Även om rättstvister ofta betraktas som affärslivets baksida, kan en tvist med rätt rådgivning ibland vändas till någonting positivt – och som till och med ger nya affärsmöjligheter. Vår utgångspunkt är att göra en noggrann analys av tvisten redan på ett tidigt stadium. Det skapar förutsättningar för att undvika en utdragen och dyr process. Vårt mål är att avlasta klienten så att denne istället kan fokusera på den egna verksamheten och fortsätta göra affärer. Våra erfarna processjurister tar hand om resten.

Gulliksson hanterar alla slags affärstvister – vid allmän domstol, förvaltningsdomstol, myndighet och skiljenämnd. Vi för klienters talan vid förhandlingar, domstolsprocesser, skiljeförfaranden, medling, internationell tvistlösning och vid alternativt tvistlösningsförfarande. Vi hanterar även immaterialrättsliga intrångsundersökningar, interimistiska förbud, åtgärder mot piratkopiering och importövervakningar. Vår erfarenhet av processer sträcker sig även utanför Sveriges gränser.

Genom vårt samarbete med patentbyrån Ström & Gulliksson har vi dessutom teknisk expertis till vårt förfogande inom patenträtten. Dessutom har vi tillgång till auktoriserade europeiska patentombud som kan företräda våra klienter inför det europeiska patentverket EPO i München.

Kontaktpersoner

Magnus Dahlman

Equity Partner, Advokat

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund

Jens Olsson

Managing Partner, Advokat