Obestånd – konkurs m.m.

Tiden är en avgörande faktor.

För den som hamnar i ekonomisk kris är tiden en avgörande faktor. Oavsett om det är ett företag, en organisation eller en privatperson måste en rad åtgärder vidtas snabbt. Detsamma gäller för styrelseledamöter, kunder, leverantörer eller kreditgivare till någon i ekonomisk kris. Gulliksson har ett kompetent team av medarbetare som dagligen arbetar med att hitta bästa lösningen i varje sådan situation på snabbast möjliga sätt.

Vi har ett komplett utbud av tjänster för obeståndssituationer där vi dagligen hanterar:

  • konkurser,
  • företagsrekonstruktioner och
  • likvidationer.

Vi är också rådgivare till:

  • borgenärer,
  • banker,
  • hyresvärdar,
  • leverantörer och
  • övriga

som behöver bevaka företag i kris.

Andra tjänster är bevakning av fordringar och rådgivning i andra frågor hänförliga till konkurs-, likvidations- och rekonstruktionsförfaranden. Vi kan också föra klienters talan vid förhandlingar och i domstolsprocesser i frågor som, utöver återvinning och lönegaranti, även innefattar företrädaransvar, ackordsförhandlingar och annat som kan hänföras till obeståndsrätten. Vi kan löpande hjälpa till med risk- och kostnadsbedömningar för att undvika att en krissituation uppstår.

Våra konkursförvaltare och medarbetare har en gedigen erfarenhet inom obeståndsrätten. Vi kan biträda er vid bevakning av fordringar och ge rådgivning i andra frågor som hänförs till konkurs-, likvidations- och rekonstruktionsförfaranden.

Önskar ni mer information om våra tjänster får ni gärna klicka här.

Läs mer om aktuella konkursanbud här

Kontaktpersoner

Simon Henderson

Equity Partner, Advokat

Karin Strandberg

Equity Partner, Advokat