Glenn Brorström

Senior rådgivare

Malmö

040 664 44 00

070 591 44 41

glenn.brorstrom@gulliksson.se

Utbildning
Juristexamen Lund (1975)

Anställningar och tidigare positioner
Law Clerk, District Court of Jönköping (1975-1977)
Associate, Lundius & LaurinLaw Firm (1977-1980)
Partner, Lundius & Laurin Law Firm (1977-1990)
Partner, Lindahl Law Firm (1990-1995)
Private Business (1995-2000)
Partner, Nordia Law Group (2000-2005)
Partner, Wirgin Law Firm (2006-2011)
Senior Adviser, Advokatbyrån Gulliksson (2011-)

Specialområden
Avtalsrätt, Bolagsrätt, Obestånd och finansiering

Branschkompetens
Fastigheter

Språk
Svenska och engelska

Titlar
Advokat

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund (1980)