Felix Runer

Jurist

Malmö

040 664 44 66

076 316 61 80

Specialisering
Felix Runer arbetar med obeståndsfrågor och bistår klienter med affärsjuridisk rådgivning och i affärsrättsliga tvister samt hjälper dem med upprättande och granskning av kommersiella avtal. Han bistår även advokatbyråns konkursförvaltare i konkursärenden.

Utbildning
Juristexamen (LL.M.)
Lunds universitet (2013)

Anställningar och tidigare positioner
Associate, Advokatbyrån Gulliksson (2020)
Jurist, Ackordscentralen Syd AB (2017-2020)
Notarie, Åklagarmyndigheten och Blekinge tingsrätt (2015-2017)
Skuldsaneringshandläggare, Kronofogdemyndigheten (2014-2015)

Specialområden
Allmän förmögenhetsrätt, bolagsrätt, avtalsrätt, tvistlösning och insolvensrätt

Språk i professionen
Svenska och engelska.

Titlar
Jurist (jur.kand.)