Felix Runer

Advokat, Senior Associate

Malmö

040 664 44 66

076 316 61 80

Felix Runer är konkursförvaltare och arbetar med obeståndsfrågor samt åtar sig uppdrag som likvidator. Han bistår även klienter med affärsjuridisk rådgivning och hjälper dem med upprättande och granskning av kommersiella avtal samt företräder klienter i affärsrättsliga och obeståndsrelaterade tvister.

  • Avtalsrätt
  • Bolagsrätt
  • Obestånd och finansiering
  • Tvistelösningar och processer

2020

Advokatbyrån Gulliksson

2017-2020

Jurist, Ackordscentralen Syd AB

2015-2017

Notarie, Åklagarmyndigheten och Blekinge tingsrätt

2014-2015

Skuldsaneringshandläggare, Kronofogdemyndigheten

2013

Jur. kand., Lunds universitet

  • Sveriges Advokatsamfund