Felix Runer

Jurist

Malmö

040 664 44 66

076 316 61 80

Felix Runer arbetar med obeståndsfrågor och bistår klienter med affärsjuridisk rådgivning och i affärsrättsliga tvister samt hjälper dem med upprättande och granskning av kommersiella avtal. Han bistår även advokatbyråns konkursförvaltare i konkursärenden.

  • Bolagsrätt
  • Immaterialrätt
  • Immaterialrättstvister
  • Obestånd och finansiering
  • Tvistelösningar och processer

2020

Advokatbyrån Gulliksson

2017-2020

Jurist, Ackordscentralen Syd AB

2015-2017

Notarie, Åklagarmyndigheten och Blekinge tingsrätt

2014-2015

Skuldsaneringshandläggare, Kronofogdemyndigheten

2013

Jur. kand., Lunds universitet