Immaterialrätt

Skydd av immateriella tillgångar skapar affärsmässiga mervärden

Immaterialrätten, Intellectual Property Rights (IPR), är lika mycket ett system som ett affärsstrategiskt verktyg som både kan och bör användas för att skapa affärsmässiga och konkurrenskritiska mervärden.

I dagens globala kunskapsekonomi är de immateriella tillgångarna allt viktigare att värna om och skydda. Know how, företagshemligheter, varumärken, design, programvara och innovationer utgör ofta kärnan i ett företags verksamhet och markerar dess unika position på marknaden. Tillgångarna, och de relaterade rättigheterna, har därmed ett marknadsvärde och en konkurrensfördel som bör byggas in i affärsstrategin.

Europeiska kommissionen kom nyligen med en handlingsplan för just immateriella rättigheter. De ser rättigheter, och de värden de representerar, som en viktig drivkraft för ekonomisk utveckling, både för företag och för samhället i stort. Inte minst när det gäller digitaliseringen och den gröna omställningen. Det immaterialrättsliga systemet utgör ett ramverk som gör det arbetet enklare och säkrare. I grunden handlar det om att markera legitim ensamrätt av olika slag, vilket skyddar ett företags möjligheter till utveckling av egna idéer och innovationer, samtidigt som det kan befästa företagets position på marknaden.

Produkter kan ofta skyddas av flera olika typer av immaterialrättigheter. Det finns goda exempel på produkter som har överlappande skydd för patent, tredimensionellt varumärke, design och upphovsrättsligt skydd för brukskonst. Till detta ska läggas kompletterande skydd för produktnamn, mjukvara och företagshemligheter. Systemet medger att det sammantaget går att bygga en mycket stark portfölj av immateriella rättigheter med olika kompletterande förutsättningar och skyddstider.

Advokatbyrån Gulliksson har en lika omfattande som unik erfarenhet av att formulera strategier för att bygga upp de immaterialrättsliga skydd som krävs för att de ska bli en tydligare del i affärsmodellen och därmed bidra till att uppnå affärsmålen. Gå tillbaka

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund

Jens Olsson

Managing Partner, Advokat