Immaterialrätt

Ett system för att maximera värdet av verksamheten.

Immaterialrätten är ett system som ni kan använda strategiskt för att maximera värdet av er verksamhet. En produkt kan ofta skyddas av flera olika typer av immaterialrättigheter. Det finns goda exempel på produkter som har överlappande skydd för patent, tredimensionellt varumärke, design och upphovsrättsligt skydd för brukskonst. Till detta ska läggas kompletterande skydd för produktnamn och mjukvara. Sammantaget medger systemet att det går att bygga en mycket stark portfölj av rättigheter med olika kompletterande förutsättningar och skyddstider.

Gulliksson har en lika omfattande som unik erfarenhet av att formulera strategier för att bygga upp de immaterialrättsliga skydd som krävs för att stödja och uppnå affärsmålen. Läs mer här.