Outsourcing av IPR-funktioner

Företag utan egen juristavdelning anlitar oss i sin dagliga verksamhet för allmän rådgivning och domstolsprocesser. Vår roll är att ge våra klienter det professionella stöd som behövs för att de ska kunna maximera värdet av sina kommersiella och tekniska idéer.

Gullikssons tillhandahåller ett komplett koncept för att bygga företagets IPR-organisation. Denna tjänst populär bland medelstora till stora företag. Gulliksson kan även anlitas som en outsoursad resurs för kundens olika behov inom dess IPR-organisation t.ex. avseende följande:

  • Upprättande av IPR-strategier, styrdokument och formulär,
  • Utförande av Freedom to operate undersökningar och andra IPR relaterade undersökningar
  • Handläggning av skyddsansökningar för IPR såsom varumärke, firma, patent och mönster (formgivning och design) etc.
  • Immaterialrättslig portföljförvaltning och förnyelsehantering
  • Bevakningar av tredje mans skyddsansökningar och intrång
  • Anti-piratverksamhet, inklusive tullstoppsansökningar
  • Företagets advokat vid intrångs- och ogiltighetsrättegångar samt koordinering av internationella immaterialrättsliga domstolsprocesser och rättegångar
  • Genomförande av förhandlingar och avtalsskrivande i samband med kommersialisering av immaterialrättigheter och IPR t.ex. genom licensiering

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund

Jens Olsson

Managing Partner, Advokat