Molntjänster

Gulliksson erbjuder molntjänster för olika ändamål, såsom tillgång till och hantering av immaterialrättsportföljer och avtalskataloger online. Molntjänsterna kan skräddarsys för era behov genom vårt nära samarbete med de marknadsledande leverantörerna på området. Läs mer om våra befintliga paketerbjudanden ”Avtalsarkivering och hantering av uppsägningsfrister” samt ”IPR Control”.

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund