Handelsrätt

Gulliksson har gedigen erfarenhet av handel med varor och tjänster genom olika distributionskanaler – såväl fysiska som digitala – och av förhandling och upprättande av avtal vad gäller köp, försäljning och distribution. Vi har även stor erfarenhet av samarbeten som rör produktutveckling.

Vi hjälper också till med juridiska lösningar för kommersialisering av olika produkter och tjänster och vid säkerställande av skydd för exempelvis patent, varumärken och andra immateriella rättigheter i samband med kommersialiseringen.

Kontaktpersoner

Jens Olsson

Managing Partner, Advokat

Karin Strandberg

Equity Partner, Advokat