German desk

Advokatbyrån Gulliksson utvecklades som en del i Advokatbyrån Ström & Gulliksson – som var den enda kombinerade advokat- och patentbyrån i Sverige. Affärsidén var redan från starten 1975 att integrera affärsjuridik och immaterialrätt för att på så sätt erbjuda en komplett och utpräglad affärsmässig tjänst för skydd, utveckling och kommersialisering av klienternas viktigaste tillgångar.

Vår historik och speciella bakgrund utgör grunden till vilka vi är idag – en ledande byrå inom det immaterialrättsliga området med ett komplett utbud av tjänster inom såväl immaterialrätt som affärsjuridik. Det är en position som vi nu vårdar för att även i framtiden vara förstahandsvalet för det kunskapsintensiva företaget och attrahera de bästa juristerna till vårt team.

Gullikssons German Desk fungerar som en länk till Gullikssons omfattande juridiska stöd inom svensk rätt skräddarsytt för tysktalande klienter. Våra tjänster omfattar ett brett spektrum, inklusive etablering av företag eller filialer, gränsöverskridande affärs- eller fastighetstransaktioner, olika kommersiella avtal, arbetsrättsliga frågor, skydd och upprätthållande av immateriella rättigheter, tvistlösning samt juridiska bedömningar för deras dagliga verksamhet i Sverige.

Vår German Desk kännetecknas inte bara av omfattande erfarenhet inom affärsjuridik med utbildning och yrkeserfarenhet i både Sverige och Tyskland, utan också av språkliga färdigheter och en djupgående förståelse för affärskulturen och de rättsliga förutsättningarna i både Tyskland och Sverige.

Kontaktpersoner

Dr. Anne-Gwendolin Geismar

Partner, Advokat & Rechtsanwältin