Start-up, tillväxt och expansion

Varje ny verksamhetsetablering innebär stora utmaningar för en entreprenör. Oavsett om det gäller bolagsbildning, affärsstrategi, finansiering, paketering av varor/tjänster, personalhantering, delägarfrågor eller att stärka sin konkurrenskraft genom att skydda sina immateriella rättigheter – behovet av juridisk hjälp kommer ofta in i ett tidigt skede.

På Gulliksson har vi stor erfarenhet av att jobba med bolag i tidiga skeden. Utmaningarna ligger främst i att förstå klientens behov, både på kort och lång sikt och att sedan kunna hjälpa klienten att göra rätt prioriteringar givet de ekonomiska förutsättningarna. Att hitta kostnadseffektiva och snabba lösningar är ofta avgörande för om en ny idé ska lyckas eller inte och i detta avseende kan våra jurister och advokater spela en viktig roll.

Genom att jobba strategiskt med riskminimering och strukturer för att ta hand om de värden som byggs upp i en nyetablerad verksamhet, kan vi hjälpa våra klienter att uppnå de affärskritiska målen. Vår erfarenhet och arbetssätt när det gäller tillväxtföretag fungerar även som en värdefull kunskapsbank när vi ska hjälpa mer etablerade verksamheter att gå in i en ny expansionsfas. Med vetskap om varje start-up-företags ekonomiska utmaningar är vi alltid villiga att diskutera alternativa arvodesmodeller.

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund