Riskkapitalbolag

Det finns idag många kapitalstarka privatpersoner, företag och fonder som söker innovativa personer/företag och företag i tillväxt som de kan investera i. Samtidigt är det för ett nystartat företag eller ett företag i stark tillväxt ofta stort behov av kapitaltillskott i form av riskkapital, kapital som ibland inte kan anskaffas via den traditionella kreditmarknaden.

Att hitta rätt investeringsobjekt kan vara svårt, och när man väl hittar något krävs noggrann granskning av både bolag och personerna bakom. Det är också viktigt att den som i sin tur söker kapital hittar rätt typ av riskkapital. Begreppet riskkapital avser inte enbart kapital utan också paket av kapital och kompetens och paket av kapital och nätverk.

Processerna kring riskkapital kräver god juridisk rådgivning, och som även fullt ut tar hänsyn till själva affären. Det kräver insikt och god förståelse för både mottagaren och givaren av riskkapitalet. Vi på Gulliksson har erfarenhet av detta och erbjuder rådgivning både till ägare av innovations- eller tillväxtföretaget liksom avseende olika typer av riskkapital för att tillvarata våra klienters intressen.

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund

Jens Olsson

Managing Partner, Advokat

Karin Strandberg

Equity Partner, Advokat