Upphovsrätt

Mer än bara konst, musik och litteratur.

Den moderna upphovsrätten skyddar betydligt mer än vad som ursprungligen var avsett. Det vanligaste man tänker på som har upphovsrätt är böcker, fotografiska bilder, musik och konst. Men även kortare texter, databaser och datorprogram, och inte minst industridesign och så kallad brukskonst faller under upphovsrätten.

I princip vad som helst som skapats av en människa kan skyddas med upphovsrätt. Som exempel på vad svenska domstolar har skyddat upphovsrättsligt kan nämnas en jacka, en ficklampa, en flugfiskerulle, en barnmatssked och en braskamin. Listan kan göras mycket lång. Det upphovsrättsliga skyddet tar sikte på en skapelses konkreta utformning, t.ex. en produkts utseende. Bakomliggande idéer eller funktioner skyddas inte enligt upphovsrätten. Här krävs istället ett kompletterande skydd, exempelvis genom patent.

Upphovsrätten registreras inte utan uppkommer automatiskt vid skapandet av det aktuella verket. Skyddet gäller under hela upphovsmannens livstid och därefter i 70 år.

Vi har mångårig erfarenhet av att bedöma om en produkt eller annat alster har en sådan grad av originalitet att det är skyddat av upphovsrätt. Våra jurister har även stor vana av att bedöma om konkurrerade produkter begår intrång i andras upphovsrättsliga skydd. Vi hanterar naturligtvis de åtgärder som lämpligen bör vidtas för att beivra ett sådant intrång.

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund

Jens Olsson

Managing Partner, Advokat