Spel, gaming och betting

Spel, gaming och betting är ett branschområde som omfattar många olika rättsområden och som påverkas av olika lagar och förordningar. Dessutom är det en intressant bransch utifrån investeringsperspektiv och affärsmöjligheter. Gulliksson har en gedigen erfarenhet av rådgivning och representation i relation till de olika aktörerna och organisationerna inom branscherna.

Den globala spelindustrin har en stadig och stark tillväxt där Sverige utvecklats till att bli en av gamingvärldens stormakter. Svenska spelutbildningar toppar världsrankingen och som bransch genererade spelindustrin över tusen nya jobb under 2018, enligt rapporten Spelutvecklarindex på NASDAQ OMX Nordic i Stockholm. Rapporten visar även en fortsatt tillväxt för svenska spelutvecklare.

Spelutveckling i sig är en tillväxtbransch där såväl marknad som arbetsmarknad är global. Det finns mycket som pekar på fortsatt tillväxt i takt med att antalet acceleratorer och utbildningar ökar och vi ser allt fler entreprenörer starta nya företag där det sker stora investeringar och förvärv, både nationellt och internationellt. Här finns goda tillväxtmöjligheter, intressanta investeringsmöjligheter och företagen besitter dessutom en stark innovationskraft. Inom spelbranschen, som kompletterar mjukvarubranschen, är skapande och förvaltning av immateriella rättigheter en av nyckelfaktorerna.

Spelinspektionen är den myndighet som säkerställer att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Förutom gällande lagar, som till exempel spellagen, spelförordning, lag om anordnande av visst automatspel och lotteriförordning finns ett antal föreskrifter och allmänna råd att ta hänsyn till. Gulliksson kan bistå med rådgivning kring alla slags juridiska frågeställningar som är relevanta för branschen, jämte kvalificerad rådgivning inom alla immaterialrättsliga områden.

Vi har specialiserade advokater som företräder aktörer och företag inom spelindustrin, gaming och betting, både nationellt och internationellt och hanterar allt från säkerställandet av olika rättigheter till avtalshantering och kommersialisering. Vi besitter expertis som är särskilt relevant för branschen såsom spel- och lotterilagstiftning och spellicenser, upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immaterialrättsliga frågor samt medierättigheter och marknadsrättsliga frågor. Vårt utbud av tjänster inom immaterialrätt och affärsjuridik är komplett och Gulliksson bistår i alla stadier, från strategisk analys och skydd till kommersialisering och tvist.

Kontaktpersoner