IT-rätt

Förutse och minimera risker i den digitala världen.

Den tekniska utvecklingen förändras i allt snabbare takt vilket medför ett kontinuerligt behov av nya lösningar på juridiska och affärsmässiga frågor. IT-rätt behandlar juridiska frågeställningar som uppkommer till följd av olika typer av informationsteknologi och vid lagring, bearbetning och kommunikation av information.

Gulliksson har en unik kompetens inom detta område. Vi hjälper våra klienter att hitta lösningar som är anpassade till varje specifik situation, strategiskt och kommersiellt. Några exempel är systemupphandling, skydd mot intrång, avtal om utveckling, e-handel, licensiering av programvara, konsulttjänster, open source-licenser, on line-tjänster, outsourcing, persondataskydd, kryptering och ASP (Active Server Pages).

Vi hjälper även våra klienter att hitta processer och utarbeta policys som säkerställer att uppgifter hanteras på rätt sätt. Vår omfattande erfarenhet av immaterialrättsliga frågor – och av att granska, förhandla och upprätta avtal – gör att vi kan förutse frågor och risker som kan uppkomma inom IT-projekt, och vid ingående av avtal både på kund- och leverantörssidan.

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund

Jens Olsson

Managing Partner, Advokat