IT & Telekom

Tillgång på information och digital infrastruktur är en självklarhet idag och IT- och telekomföretag har bidragit starkt till den svenska tillväxten och produktiviteten. Idag visar statistiken att branschen i sig sysselsätter över 200 000 människor i Sverige och nära hälften av dem arbetar med programvara och IT-tjänster.

Mångfacetterad och föränderlig är branschen en juridisk utmaning. Digitaliseringen, automatiseringen och globaliseringen är all tre starka faktorer som på olika sätt berörs av de rättsliga områden och som denna breda bransch måste förhålla sig till. Det ställer höga krav på gediget kunnande och stor förståelse för det nya digitala och globala ekosystemet.

Som affärsjuridisk advokatbyrå kan Gulliksson genom rådgivning förenkla för IT- och telekomföretag och bidra till tillväxt. Gulliksson bistår med allt från upphandling av nya IT-system, utvecklingsavtal, avtal rörande molntjänster, licens- och supportavtal, open source till tvister.

Vi är ofta förstahandsvalet för kunskapsintensiva och idédrivna företag. Som rådgivare åt både svenska och utländska klienter har vi inblick i de utmaningar som den globala konkurrensen innebär.

Kontaktpersoner

Magnus Dahlman

Equity Partner, Advokat

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund