Företagshemligheter

Skydd utan registrering.

Den som har en idé som inte kan eller bör patentskyddas har istället möjlighet att erhålla skydd genom ”lagen om skydd för företagshemligheter”. Lagen kan användas för att hemlighålla och skydda både teknisk och icke-teknisk information t.ex. affärsplaner och kundregister. En företagshemlighet kan dock inte registreras. Skyddet uppkommer genom själva hemlighållandet och avtal med sekretessförpliktelser. I varje enskilt fall är det viktigt att göra en noggrann värdering av för- och nackdelar med olika skyddsstrategier.

Så länge idén eller informationen hålls hemlig är skyddet mycket värdefullt. Det kan bland annat hindra samarbetspartners, konkurrenter och tidigare anställda att utnyttja hemlig information som de har tagit del av i förtroende.

Gulliksson har lång och unik erfarenhet av strategisk rådgivning när det gäller företagshemligheter. Vi upprättar och förhandlar alla typer av avtal som involverar företagshemligheter och know-how t.ex. sekretessavtal, utvärderingsavtal, forsknings- och utvecklingsavtal med flera avtalstyper.

Vi kan också anlitas som ombud i rättegång rörande företagshemligheter, know-how och bättre rätt till patent eller patentsökt uppfinning. Lagen om skydd för företagshemligheter medger relativt höga skadeståndsnivåer. Gullikssons jurister är ledande på detta område.

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund