Fastighets- och entreprenadrätt

På hemmaplan och utomlands.

Byrån är rådgivare åt både svenska och utländska klienter när det gäller fastighetsutveckling och fastighetsförvärv på den svenska marknaden. Vi bistår även våra uppdragsgivare i frågor som rör plan- och bygglagstiftning, kommersiella hyres- och nyttjanderättsfrågor, finansiering, fastighetsbildning, tillståndsfrågor, miljörättsliga frågor och skadeståndsansvar.

Inom det entreprenadrättsliga området företräder vi kunder inom samtliga områden som rör fastighetsutveckling, avtal, och förvaltning. Vi har flera skickliga processjurister med erfarenhet av att driva stora och komplexa entreprenad- och konsulttvister i både Sverige och utomlands.

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund

Karin Strandberg

Equity Partner, Advokat