Livsmedel

Livsmedel idag är lika mycket traditionell produktion som innovation och vetenskap. Kraven ökar i alla delar av livsmedelskedjan – från åker till tallrik. Det är lika mycket miljömässig hållbarhet och biologisk mångfald, som näring och hälsa, smak och njutning.

Livsmedelsbranschen förväntas producera och marknadsföra hälsosamma och säkra livsmedel, informera konsumenterna om näringsinnehållet, miljöpåverkan och sociala följder som produkten har i produktionskedjans olika faser. Därtill ska man främja och bevara den biologiska mångfalden och djurens välbefinnande.

Innovation sker i hela kedjan med traditionella metoder och produkter som resonanslåda. Men ny lagstiftning, mer aktiva myndigheter och konkurrenter gör att manövreringen på marknaden kräver mer allt mer eftertanke och förutseende. Kunskap om den komplexa livsmedelslagstiftningen är nödvändig, vare sig det handlar om traditionella livsmedel, kosttillskott, särnär och FSMP, nya livsmedel, GMO, functional food eller för den delen förpackningar.  Livsmedelslagstiftningen omfattar hela denna kedja och ska bidra till att målen för företagens produktion och produktionsmetoder förverkligas. Nya utmaningar driver även utvecklingen inom juridiken – det gäller att ligga före i flödet av nyheter.

Vi erbjuder rådgivning i samtliga delar av kedjan vare sig det handlar om hygienföreskrifter, produktsäkerhetsfrågor, sammansättning och innehåll, introduktion av nya livsmedel, tillverkningsmetoder, hälsa och näring, märkning och reklam och marknadsföring. Vi spelar också en aktiv roll i olika produktsäkerhetsincidenter och medverkar med att upprätta krishanteringsplaner. Vi biträder klienter i förhandlingar med affärspartners, motparter, myndigheter och inför domstolar och branschorgan.

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund

Jens Olsson

Managing Partner, Advokat