Konkurrensrätt

Värna om konkurrensen samtidigt som ensamrätten skyddas.

Konkurrensrätten är idag en central del av affärsjuridiken, både nationellt och internationellt. Att företag ingår avtal som har konkurrensrättsliga aspekter är snarare regel än undantag, oavsett om det gäller företagsförvärv, samarbets- eller licensavtal eller någon annan typ av kommersiell transaktion.

Konkurrensrättens syfte är att värna om effektiv konkurrens och förhindra att konkurrensen snedvrids, exempelvis på grund av ensamrätter. Samtidigt tillskriver immaterialrätten rättighetsinnehavare just sådana ensamrätter. Det finns med andra ord inneboende konflikter mellan konkurrensrätt och immaterialrätt.

Vi erbjuder granskning av kommersiella avtal och affärsstrategier ur ett konkurrensrättsligt perspektiv och ger rådgivning kring förbuden och gruppundantagen om konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning. Vi har lång erfarenhet av detta, särskilt i situationer där konkurrensrätt och immaterialrätt möts.

Kontaktpersoner

Jens Olsson

Managing Partner, Advokat