Databaser

Din databas kan vara din värdefullaste tillgång

I denna informationssamhällets tidsålder är företagens investeringar i datainsamling och datahantering omfattande. Det EU-rättsliga sui generis skyddet ger databasinnehavaren skydd för sina investeringar och innebär exempelvis att systematisk användning av utdrag från offentliggjorda databaser kan hindras. En databas kan under vissa omständigheter även skyddas enligt den upphovsrättsliga lagstiftningen. Databaser som hemlighålls och hanteras under användningsbegränsningar kan också åtnjuta skydd såsom företagshemligheter.

Gulliksson ger strategisk rådgivning till databasinnehavare och hjälper innehavarna att skydda sina rättigheter och att upprätta licensieringsstrategier. Vi hjälper även våra klienter att beivra intrång i databasrättigheterna gentemot de som försöker parasitera på och utnyttja de investeringar i tid och pengar som innehavaren gjort i databasen.

Kontaktpersoner

Jens Olsson

Managing Partner, Advokat