Sport, evenemang och underhållning

Gulliksson har specialiserade advokater som frekvent företräder företag och konstnärer med olika inriktning inom underhållningsbranschen. Den aktuella juridiken är ofta branschspecifik och kunskap och erfarenhet om branschen har en avgörande betydelse för rådgivningen. Exempelvis frågor som rör upphovsrätt, och den enskildes rätt att kommersialisera sina verk, måste hanteras med omsorg och god kompetens.

Sportbranschen har utöver idrottsspecifika frågeställningar även en naturlig koppling till både evenemang och underhållning. Vi företräder både företag, agenter, idrottare och klubbar och bistår med rådgivning avseende såväl idrottsjuridik som frågor som rör sportevenemang inklusive avtal som rör sponsring, TV-rättigheter och andra relevanta kontrakt.

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund