Emerging Tech

Juridisk expertis i teknikens framkant

Den globala teknologiska revolutionen banar väg för en framtid där digitala tillgångar och innovativa teknologier inte enbart är önskvärda utan nödvändiga för att behålla en konkurrenskraftig ställning på marknaden. Just nu upplevs en kraftig tillväxt och hög utvecklingstakt inom områden såsom generativ AI, maskininlärning, big data, blockkedjeteknologi, inklusive NFT:er, IoT och deep tech vilket förändrar affärsvärldens landskap och de flesta branscher i grunden.

Gulliksson hjälper företag att navigera de komplexa juridiska landskapen och fokuserar på att erbjuda lösningar som är framåtblickande och kompatibla med nuvarande regelverk. Vid utveckling eller användning av ny teknik så är det viktigt att skapa ramar och riktlinjer efter övervägande av frågor såsom dataskydd och datasäkerhet, immateriella rättigheter, ansvar och risker, konsumentskydd, marknadsföringslagstiftning samt regulatoriska krav. Vårt proaktiva arbete främjar innovation, skyddar immateriella rättigheter och minimerar risken för tvister och överträdelser.

Oavsett om du själv utvecklar nya teknologier såsom nya stora språkmodeller (LLM:s), deeptech-lösningar, erbjuder NFT:er som komplement till dina varor eller är en användare av ny teknik så finns vårt engagerade och lyhörda team här för att vägleda dig.

Kontaktpersoner

Samuel Chauca Palma

Advokat, Senior Associate

Erik Esaiasson

Advokat, Senior Associate

Dr. Anne-Gwendolin Geismar

Partner, Advokat & Rechtsanwältin